Lietuvos sienos : tūkstantmečio istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos sienos: tūkstantmečio istorija
Editors:
Daukšytė, Loreta, redagavimas [edt]
Publication Data:
Vilnius : Baltos lankos, ©2009.
Pages:
177 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Lietuvos valstybės teritorija ir sienos XIII-XVIII amžiuje / Ramunė Šmigelskytė-Stukienė — Lietuva ir jos ribos 1795-1915 metais / Zita Medišauskienė — Lietuvos sienų raida XX amžiuje / Česlovas Laurinavičius — Lietuvos valstybės sienos atgavus nepriklausomybę / Zenonas Kumetaitis — Šaltiniai ir literatūra — Žemėlapių ir iliustracijų sąrašas.
Keywords:
LT
18 amžius; 13 amžius; Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Žemėlapiai / Maps.
Summary / Abstract:

LTLeidinio tikslas – pateikti visuomenei vientisą istorinį kartografinį Lietuvos sienų raidos vaizdą, papildytą naujausia tyrinėjimų medžiaga, įdomiausiais ir pirmąkart skelbiamais tarptautinių sutarčių rengimo sienos, išskirtinės ekonominės zonos ir žemyninio šelfo klausimais, derybų dėl sienų nustatymo, taip pat sienos žymėjimo epizodais. Knygoje ne tik įvairių epochų valstybės žemėlapiai, bet ir sienos ženklų nuotraukos – seniausio iki šiol išlikusio valstybės sienos ženklo, pastatyto 1545 m. rugpjūčio mėnesį prie Luko upės kaip taikos tarp dviejų valstybių simbolį, Lietuvos karaliui Žygimantui Augustui ir Prūsijos kunigaikščiui Albertui Brandenburgiečiui įsakius, taip pat Rusijos gubernijų riboženklių, prieškarinių ir šiuolaikinių ženklų paveikslai. Knygą sudaro keturios dalys, jose chronologiškai apžvelgiama Lietuvos valstybės teritorijos ir sienų raida. Pirmoje dalyje dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė analizuoja XIII-XVIII a. Lietuvos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikotarpį, antroje dalyje dr. Zita Medišauskienė – 1795-1915 m. administracinių ribų kitimą buvusios Lietuvos teritorijoje carinės Rusijos okupacijos laikotarpiu, trečioje dalyje dr. Česlovas Laurinavičius nušviečia Lietuvos sienų formavimą ir jų raidą XX a., ketvirtoje dalyje dr. Zenonas Kumetaitis pateikia išsamią medžiagą apie Lietuvos Respublikos valstybės sienų nustatymą, kai 1990 m. buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė.Reikšminiai žodžiai: Sienų istorija; žemėlapis; Borders history; The Map; Lietuvos sienos; Lietuvos valstybės teritorija; žemėlapiai; Lithuanian borders; Territory of Lithuanian state; Maps.

ENThe aim of the issue is to present to the public a coherent historic and cartographic image of the development of Lithuanian borders, which was supplemented with new research material, interesting and never previously announced episodes of drafting international treaties on borders, exceptional economic zones and the continental shelf as well as on such issues as establishment and marking of borders. The book contains maps of the state of various epochs as well as pictures of boarder signs from the oldest sign preserved until the present date and dated back to August 1545 near the Lukas River. This sign was put here at the order of Sigismund Augustus and the Albert of Prussia as a symbol of peace between the two states. There are also other pictures of landmarks of Russian counties, pre-war and modern signs. The book consists of four parts, which chronologically review development of the territory of the state of Lithuania and its borders. In the first part, Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė analyses the period of the Lithuanian Kingdom and the Grand Duchy of Lithuania in the 13th–18th century. The second part contains Dr. Zita Medišauskienė’s analysis of changes in administrative borders of the former territory of Lithuania during the occupation period by the Tsarist Russia. In the third part Dr Česlovas Laurinavičius discusses the formation of Lithuanian borders and their development in the 20th century, and the forth part presents Dr. Zenonas Kumetaitis’ extensive material about the establishment of borders of the Republic of Lithuania when the independence of Lithuania was restored in 1990.

ISBN:
9789955233183
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21417
Updated:
2020-12-01 21:06:15
Metrics:
Views: 140
Export: