Gerardo Merkatoriaus Lietuvos žemėlapio leidimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gerardo Merkatoriaus Lietuvos žemėlapio leidimai
In the Journal:
Knygotyra. 2010, t. 55, p. 316-326
Keywords:
LT
Bibliografija; Bibliotekos; Gerardas Merkatorius; Gerardus Mercator; Kartografija; Kartografijos leidiniai; Kartografijos paveldas; Kolekcionavimas; Leidyba; Lietuvos žemėlapis; Žemėlapiai.
EN
Bibliography; Cartography; Cartography heritage; Cartography publication; Collecting; Gerard Mercator; Gerardus Mercator; Libraries; Map of Lithuania; Maps; Publishing.
Summary / Abstract:

LTKartografinėje literatūroje labiausiai paplitęs žemėlapių klasifikavimas pagal tipus kriterijumi laikant žemėlapio spausdinimo klišės skirtumus. Toks tipizavimo principas nepakankamas tais atvejais, kai žemėlapis būdavo spausdinamas daug kartų be jokių klišės pakeitimų. Pagal tokią klasifikavimo sistemą Gerardo Merkatoriaus Lietuvos žemėlapis traktuojamas kaip vienatipis, t. y. vienos laidos, nors realiai buvo spausdinamas daug kartų ir dedamas į atlasus įvairiomis kalbomis 1595–1634 metais. Autorius naudoja žemėlapių klasifikavimo sistemą, pagal kurią į žemėlapį žiūrima ne kaip į grafikos būdu sukurtą kartografinį vaizdą, bet kaip į visumą sudarantį objektą, susidedantį iš kartografinio vaizdo, medžiagos, kurioje tas vaizdas išspausdintas, ir visų kitų tik tam spausdinimui būdingų elementų. Tokios klasifikacijos pagrindinės sąvokos yra laida ir leidimas. Ši publikacija yra bandymas susisteminti ir apibendrinti informaciją, sukauptą kolekcionuojant pirmojo spausdintinio Lietuvos žemėlapio – G. Merkatoriaus Litvania – leidimus. Iš viso iki šiol žinoma dvidešimt G. Merkatoriaus Lietuvos žemėlapių leidimų: iš jų keturiolika skiriasi teksto kalba, paginacija, šriftu, signatūromis, o kiti šeši yra identiški ankstesniųjų perleidimai, spausdinti iš tų pačių grafinių ir tekstinių klišių, tačiau skiriasi popierius (vandenženkliai). Bet kurį G. Merkatoriaus Lietuvos žemėlapį, buvusį atlase, galima tiksliai identifikuoti ir datuoti arba remiantis jame esančiais identifikaciniais duomenimis, arba vizualiai palyginus su to paties leidimo komplektiškuose atlasuose esamais egzemplioriais.

ENThe classification of maps into types according to differences in map printing clichés is the most widespread in cartographic literature. This principle of classification is not sufficient when a map is printed for a number of times without any changes in the cliché. Pursuant to such a classification system, the map of Lithuania by Gerardus Mercator is considered to be a homotypic map, i.e. a map of one edition, although it was printed many times and included into atlases in various languages from 1595–1634. The author uses a classification system of maps, according to which a map is not only a graphical cartographic image, but an object combining a cartographic image, material, on which the image is printed, and all other elements characteristic to the given printed map. The main notions of such a classification are edition and issue. This publication is an effort to systemise and generalise the information accumulated when collecting issues of the first printed Lithuanian map called “Litvania” and produced by Gerardus Mercator. The total number of Gerardus Mercator’s map issues known to the present science of cartography reaches 20 maps, out of which 14 maps have differences in texts, pagination, font, signatures, whereas, the remaining 6 maps are identical to previous editions printed with the same graphical and textual clichés but on a different type of paper (watermarks). Any Gerardus Mercator’s map included into an atlas can be clearly identified and dated according to the identification information it contains or by visually comparing it with exemplars of the same edition in complex atlases.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28235
Updated:
2018-12-20 23:28:28
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: