Tautos sargyboj

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautos sargyboj
Editors:
Saldukas, Linas, sudarymas, įvadas, komentarai [com, aui, cwt]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2007.
Pages:
415 p
Series:
Egzodo archyvas
Notes:
Asmenvardžių r-klė: p. 405-415.
Article in the Book:
Keywords:
LT
Juozas Gabrys; Lietuvių išeivija; Atsiminimai.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTPublikuojami Juozo Gabrio-Paršaičio (1880-1951) atsiminimai, parašyti 1938 m., tačiau vėliau redaguoti, papildyti. Įvadiniame straipsnyje apžvelgiama atsiminimų autoriaus biografija, pastebint būdingą jo asmenybės bruožą - J. Gabrys save laikė nepakeičiamu, vieninteliu, galinčiu išspręsti gyvybinius tautai ir valstybei klausimus. Todėl istoriografijoje jo politinis vaidmuo paprastai vertinamas skeptiškai. J. Gabrio atsiminimai - svarbus Lietuvos valstybės kūrimo istorijos šaltinis, atspindintis tarptautinę situaciją, diplomatinius užkulisius Europoje Pirmojo pasaulinio karo metais. Gyvendamas Prancūzijoje ir Šveicarijoje jis daug prisidėjo formuojant Europos valstybių, JAV viešąją nuomonę apie lietuvių politinius siekius. Tam su kitais įkūrė Paryžiuje Lietuvos informacijų biurą, Pavergtųjų tautų sąjungą, leido leidinius ("Annales des Nationalités" ir "Pro Lituania"). Ypač daug dėmesio atsiminimuose skiriama Šveicarijoje vykusioms lietuvių politikų konferencijoms, kuriose diskutuota dėl Lietuvos valstybės kūrimo taktikos ir strategijos, svarstytas būsimos valstybės sienų klausimas. J. Gabrys bendravo su įvairių šalių, taip pat ir Vatikano, politikais, intelektualais, kurių charakteristikas pateikė savo atsiminimuose.

ENThe memoirs of Juozas Gabrys-Paršaitis (1880-1951), written in 1938, were published, however later they were edited and supplemented. The preface provides an overview of the biography of the author of the memoirs, noting a peculiar trait of his personality - J. Gabrys considered himself the only person, able to resolve the issues, vital for the nation and the state therefore his political role in the historiography is usually viewed upon skeptically. The memoirs of J. Gabrys are an important source of the history of development of the Lithuanian state, reflecting the international situation and the diplomatic lobbies in Europe during the WWI. When living in France and in Switzerland J. Gabrys significantly contributed to shaping of the public opinion on the political strivings of Lithuanians in the European countries and in the USA. For the said purpose, he, in cooperation with other persons, launched the Lithuanian Information Bureau and the Union of Enslaved Nations in Paris and published such publications as "Annales des Nationalités" and "Pro Lituania". Significant amount of attention in the memoirs is dedicated to the conferences of Lithuanian politicians, which were held in Switzerland, during which discussions on the strategy and tactics of creation of the Lithuanian state and the issue of the boundaries of the future state were discussed. J. Gabrys communicated with politicians and intellectuals of different counties, including the Vatican, the characteristics of the said persons are provided in the memoirs.

ISBN:
995569954X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11985
Updated:
2019-03-12 08:47:27
Metrics:
Views: 18
Export: