Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-1918: Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė: dokumentų rinkinys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-1918: Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė: dokumentų rinkinys
Alternative Title:
The German Occupation of Lithuania During World War I, 1915-1918: the Genesis of the Independent State of Lithuania: a Collection of Documents
Editors:
Gimžauskas, Edmundas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.
Pages:
595 p
Series:
Lietuvos užsienio politikos dokumentai. 1918-1940 metai
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Dokumentai / Documents.
Summary / Abstract:

LT1919 m. Vakaruose vokiečių ir prancūzų kalbomis buvo išleistas Petro Klimo paruoštas dokumentų rinkinys „Der Werdegang des Litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung in November 1918“. Sudarytojas paaiškino, jog „užsibrėžė uždavinį supažindinti užsienį su Lietuvos Valstybės atgimimu Didžiojo karo metu“, tačiau neatskiriama rinkinio užduotimi matytas ir pačių lietuvių informavimas savojo valstybingumo reikalais. Deja, XX a. Lietuvos raidos tėkmė nesuteikė progos lietuviškam rinkinio išleidimui. Laikui bėgant lietuviško leidimo poreikis ir svarba išaugo. Tačiau ir pats istorijos mokslas gerokai pažengė į priekį, visuomenėje prasiplėtė istorinių procesų suvokimas. Atsižvelgdami į tai leidėjai nutarė P. Klimo rinkinį papildyti, rinkinio tekstus komponuodami su savo nuožiūra atrinkta archyvine ir publikuota dokumentine medžiaga, vesta iš anglų, rusų ir lenkų kalbų. Tai daroma laikantis kiek galima griežtesnio chronologinio principo ir vieningos siužetinės linijos, kurios centre – vokiečių užimtoji Lietuva, pamažu virstanti naujųjų laikų moderniąja valstybe. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dokumentai; Valstybingumas; Lietuvos Taryba; Vokiečių okupacija; Documents; Lithuanian statehood; The Council of Lithuania; German occupation.

ENA German- and French-language version of document collection “Der Werdegang des Litauischen Staates von 1915 bis zur Bildung der provisorischen Regierung in November 1918,” prepared by Petras Klimas, was published in the West in 1919. The author explained that he had set himself “the task of acquainting foreign countries with the revival of the state of Lithuania during the Great War," but information for Lithuanians about statehood issues was also seen as an inseparable task. Unfortunately, there was no opportunity to publish a Lithuanian-language version of the collection in the 20th century. The need for a Lithuanian version of the collection was growing. Nevertheless, considerable progress was made in the science of history itself, and the public's perception of historical processes expanded. In view of this, the publishers decided to supplement P. Klimas' collection with selected archival and published documentary materials translated from English, Russian and Polish. This was done in strict chronological and subject order, focusing on the German occupation of Lithuania that gradually developed into a modern country.

ISBN:
9986780802
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8053
Updated:
2020-03-13 19:02:07
Metrics:
Views: 56
Export: