Value - added tax (VAT) affection to the Lithuanian economic competitiveness. It‘s application in the food sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Value - added tax (VAT) affection to the Lithuanian economic competitiveness. It‘s application in the food sector
In the Journal:
European integration studies. 2010, No. 4, p. 85-90
Keywords:
LT
Maisto produktų sektorius; Maisto sektoriuje; Pridėtinės vertės mokestis; Pridėtinės vertės mokestį; Reguliavimas; Rinkodarą; Valdymas; Valdymą.
EN
Food sector; Management; Marketing; Regulation; Value added tax.
Summary / Abstract:

LTEuropos Sąjungoje (ES) pridėtinės vertės mokestis yra griežtai reguliuojamas, nes jis daro svarbią įtaką ES vieningosios rinkos vystymuisi ir užtikrina atitinkamą konkurencingumą. Lietuva pridėtinės vertės mokestį (PVM) pradėjo taikyti 1994 m. Paskutinė PVM įstatymo versija, priimta 2009 metais, žymiai pakeitė standartinį PVM dydį ir panaikino ankstesnes PVM išimtis. Straipsnio tikslas yra pateikti pasiūlymus PVM taikymui Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktams. Padidinus PVM iki standartinių Lietuvoje 21 procento, padidėjo žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninės kainos ir šių produktų yra nuperkama mažiau. ES vieningoje rinkoje esant laisvam prekių judėjimui, šalys kaimynės turi didelę įtaką viena kitai ir Lietuvos rinkai didelę įtaką daro Lenkijos gamintojų produktų kainos. Esant PVM Lenkijoje žemesniam, nei Lietuvoje, žemės ūkio ir maisto produktai yra pigesni ir Lietuvos vartotojai renkasi būtent juos. Didinant PVM, Lietuva didina tarifo skirtumą tarp Lietuvos ir Lenkijos rinkų ir tokiu būdu skatina pirkti Lenkijos produktus ir nelegaliai juos importuoti į Lietuvos rinką. Pridėtinės vertės mokesčio pakėlimas turėjo neigiamos įtakos daržovių sektoriui. Prekybinės kompanijos, turėdamos didelę rinkos jėgą, perkelia PVM naštą ant gamintojų pečių. Esant kritinei situacijai sumažėjus pirkėjų perkamajai galiai ir vengiant didinti šešėlinę verslo dalį, tikslinga sumažinti PVM tarifą mėsai ir daržovėms.

ENIn the European Union the VAT system is strictly regulated, because this tax has a significant influence over the development of the EU’s single market and production by ensuring adequate competitiveness. Lithuania introduced VAT in 1994. The latest edition of the Law on VAT adopted in 2009 substantially changed the standard VAT rate and abolished the former VAT exemptions. The aim of the article is to offer suggestions for application of VAT in respect of Lithuanian agricultural and food products. After VAT in Lithuania reached the standard 21%, retail prices on agricultural and food products grew and the sales volume decreased. In the EU single market with free movement of goods, neighbouring countries have a huge impact on each other and Polish products prices have a huge impact on the Lithuanian market. With VAT being lower in Poland than in Lithuania, agricultural and food products are cheaper and Lithuanian consumers prefer them. By increasing VAT, Lithuania increases the differences in tariffs between Lithuanian and Polish market thus encouraging consumers to buy Polish products and illegally import them to the Lithuanian market. The increase in VAT had negative influence on the vegetables sector. Trade companies with high market power impose the burden of VAT on manufacturers. In face of a critical situation caused by decreasing spending power, it is expedient to decrease VAT applied in respect of meat and vegetables.

ISSN:
1822-8402
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28976
Updated:
2021-03-18 09:58:52
Metrics:
Views: 101    Downloads: 1
Export: