Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimai : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo sektoriaus institucijų strateginio planavimo sprendimai: disertacija
Alternative Title:
Strategic Planning Solutions in Public Administration Organizations
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
186 lap
Notes:
Disertacija rengta 2003-2007 metais Vilniaus Gedimino technikos universitete. Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Decisions of strategic planning in public institutions Vilnius, 2007 24 p. : schem
Summary / Abstract:

LTVienas iš pagrindinių efektyvaus valdymo instrumentų yra strateginis planavimas. Vienas iš sudėtingiausių etapų − institucijų strateginio planavimo principinio modelio rengimas. Specialiojoje literatūroje pateiktų modelių savybių, sietinų su baziniais metodologijų principais, nagrinėjimo rezultatų sintezės būdu parengtas institucijų strateginio planavimo modelis. Institucijos veiklos siekius ir jų įgyvendinimui keliamus reikalavimus tenkinantis modelis turi šiuos komponentus: strateginė analizė, tikslinės orientacijos formavimas, strateginių sprendimų rengimas ir priėmimas, strateginių sprendimų įgyvendinimo veiksmų plano rengimas ir jo įgyvendinimo monitoringas. Vieno iš pagrindinių siūlomo principinio modelio komponentų (strateginių sprendimų rengimo ir priėmimo) tikslas - grįsti institucijos perspektyvinės veiklos problemų sprendimus, kurių įgyvendinimas leidžia siekti užsibrėžtų tikslų. Siūlomo modelio komponento turinio sudedamosios yra šios: strateginių alternatyvų rinkinio sudarymas, alternatyvų analizės ir vertinimo kriterijų nustatymas ir kriterijų derinio formavimas, strateginių alternatyvų analizė ir vertinimas, tinkamiausios parinkimas. Esamą metodinį potencialą galima naudoti nagrinėjamo komponento uždaviniams spręsti. Metodinio potencialo naudojimo rekomendacijų taikymas leidžia įvairaus neapibrėžtumo aplinkos ir vidaus sąlygomis priimti pagrįstus strateginius sprendimus. [Iš leidinio]

ENOne of the main instruments of effective management is strategic planning. One of the most complicated stages is the development of the principal model of organizational strategic planning. The organizational strategic planning model was developed on the basis of the analysis of those model characteristics described in trade literature that are related to basic methodological principles. The model that meets organizational performance goals and the requirements for their achievement includes the following components: strategic analysis, development of a goal-oriented direction, development of strategic decisions and their adoption, and development of a strategic solutions action plan and monitoring of its implementation. The goal of one of the main suggested components (development of strategic decisions and their adoption) of the principal model is to substantiate solutions to future organizational performance problems, whose implementation enables to achieve goals. Here are the constituent parts of the suggested model component: creating a set of strategic alternatives, establishing criteria for the analysis and evaluation of alternatives as well as creating criteria set, analyzing and evaluating strategic alternatives and selecting the best one. Current methodological potential can be used to achieve goals of each component. Applying recommendations for the use of methodological potential enables to make good strategic decisions under various undefined external and internal conditions.

Related Publications:
Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas / Juozas Bivainis, Živilė Tunčikienė. Vilnius : Technika, 2009. 239 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10836
Updated:
2022-02-07 20:09:41
Metrics:
Views: 30
Export: