Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas
Alternative Title:
Lithuanian public libraries in the policy of municipalities development strategies
In the Book:
Bibliotekų tyrimai Lietuvoje. T. 1. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2015. P. 10-180
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Bibliotekos / Libraries; Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LT[...] Tyrimo ataskaitoje pristatoma taikyta metodologija ir metodika, savivaldybių planavimo dokumentų turinio analizės, taip pat atliktos anketinės savivaldybių politikų ir administracijos darbuotojų apklausos rezultatai. Nustatyta, jog viešųjų bibliotekų sektorius savivaldos plėtros strateginiuose dokumentuose yra identifikuojamas kaip savivaldos kultūros lauko dalis, kurianti šio lauko konkurencinius privalumus. Šiame sektoriuje identifikuoti konkurenciniai trūkumai nekelia grėsmių kultūros lauko vystymui. Be to, savivaldybių kultūros lauke esti labai ribotas konkurencingumo didinimo šaltinių rezervas. Pagrindiniu viešųjų bibliotekų sektoriaus konkurenciniu privalumu savivaldos kultūros lauke pripažįstamas išplėtotas ir gyventojams pasiekiamas bibliotekų tinklas bei intensyviai vystoma internetinės prieigos prie šalies ir pasaulio informacinių išteklių sistema. Ateinantį dešimtmetį viešosioms bibliotekoms savivaldos raidos strategijose numatomi nedidelės reikšmės vaidmenys, prioritetą teikiant prieigos prie informacijos ir kultūros išteklių užtikrinimui teritorijoje veikiantiems subjektams. Viešųjų bibliotekų vykdomos funkcijos ir teikiamos paslaugos retai siejamos su aptarnaujamos bendruomenės socialinės gerovės didinimu ir pažangos skatinimu. Tyrimo medžiagoje taip pat nagrinėjami savivaldybių politikų ir administracijos darbuotojų pateikti viešųjų bibliotekų ir jų veiklos bendruomenėje vertinimai, savivaldos struktūrų ir joms atstovaujančių asmenų nuostatos, lūkesčiai šių jų teritorijose įsteigtų, jų valdomų ir finansuojamų bei jiems pavaldžių institucijų atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kultūra; Lietuvos savivaldybių viešosios bibliotekos; Savivaldybės; Socialinės plėtros strategijos; Viešosios bibliotekos; Culture; Lithuania municipal public libraries; Lithuanian municipalities; Lithuanian public libraries; Social development strategy.

ENResearch "Lithuanian public libraries in the policy of municipalities development strategies" was carried on in 2013 by Library Science Centre at Martynas Mažvydas National Library of Lithuania along with 5 Lithuanian County Libraries (in Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai and Vilnius). Research report contains introduction to methodology, as well as results of content analysis of municipalities strategic planning documents and survey by questionnaire done with municipalities politicians and staff of administration. It was determined, that public libraries sector is identified in municipalities strategic development documents as a field of local culture, whereas creating certain advantages of a competitive nature. Lack of competition, detected in local culture sphere, does not prevent it from further development. Furthermore, field of culture in municipalities has a limited reserve of resources that may intensify competitiveness. Main asset of public libraries among other local culture institutions is their well organized and widely asseccible network as well as fast developing gateway to national and international information resources.Judging by the content analysis of municipalities strategic planning documents, in the next coming decade public libraries may be expected to take up quite unsignificant roles, that would mainly be focused towards provision of access to information and culture resources for local residents. According to research results, functions and services of public libraries are unlikely to be related with expansion of social welfare and promotion of development of local communities. In the research report further questions are discussed: evaluation of public libraries expressed in the opinion of local politicians and administration staff, attitude and expectations of municipalities representatives towards local libraries. [From the publication]

ISBN:
9786094051128
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57904
Updated:
2018-06-13 13:24:40
Metrics:
Views: 34
Export: