Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida : prieštaringa komunikacinė simbiozė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenė, valdžia ir žiniasklaida : prieštaringa komunikacinė simbiozė
Alternative Title:
Society, Government and the Media: A Contradictory Communicative Symbiosis
Publication Data:
Vilnius : Eugrimas, 2005.
Pages:
127 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTKą duoda žiniasklaida visuomenei: informaciją, realybės atvaizdą, socialinio ryšio galimybę? Kodėl mums taip reikalinga žiniasklaida, apšviečianti mus visose gyvenimo sferose? Kodėl politikai taip intensyviai rodo visokiausius dėmesio ženklus žiniasklaidai? Žengdami į informacijos amžių mes esame pakliuvę į situaciją, kada gausios informacijos kiekyje ieškome ir gauname ne tai, kas ieškotina ir reikalinga, bet tai, kas labiau nušviesta ir gražiau pasiūlyta – stovime po žiniasklaidos „žibintu“, manydami, kad tik čia galima rasti tai, ko mums reikia. Šioje knygoje bandoma išsiaiškinti, kokie mechanizmai užveda šiuolaikinių visuomeninių santykių mašiną, ir kaip politika tampa lygiaverčiu visuomenės ir žiniasklaidos santykio elementu, šią santykių grandinę jungiančiu į uždarą ratą: visuomenė – valdžia - žiniasklaida. Politiniame lygmenyje tai pavirsta į santykį: piliečiai – valstybė – informacija. Monografijos tikslas – išnagrinėti žiniasklaidą kaip specifinį politinių procesų vektorių, ištirti tuos politinio gyvenimo pokyčius, kurie atėjo kartu su informacine visuomene, masinės komunikacijos priemonėmis ir internetu, atskleisti politikos pokyčius, kuriuos gali išprovokuoti žiniasklaida, parodyti, kaip valdžia siekia įsiskverbti į žiniasklaidą, nes ši selekcionuoja, struktūruoja bei hierarchizuoja informaciją, „maitina“ politikus bei visuomenę informaciniais įvykiais jų kasdienėje politinėje rutinoje.

ENWhat do the public media give to the society: information, a reflection of the reality, a possibility of social communication? Why do we need the media so much that enlightens us in all area of life? Why are the politicians paying so much different kinds of attention to the public media? On our way to the age of information, we have found ourselves in a situation when, in the abundance of information, we seek and receive not what should be sought or what is required but that which is better covered and presented – we stand under the “torch” of the public media, believing that only here we can find what we need. This book attempts to clarify the mechanisms that start the engine of modern societal relations and the way politics becomes an active element in the relations between the society and the public media, connecting the circuit of these relations into a closed circle: society – government – public media. At the political level, this translates into the following relation: citizens – state – information. The monograph aims to study the public media as a specific vector of the political processes, examine the changes in the political life brought by the arrival of the information society, mass communication means and the Internet, reveal the changes in politics that may be provoked by public media, and show how the government seeks to penetrate the public media because the latter selects, structures and prioritises information, “feeding” the politicians and the public with information events in their daily political routine.

ISBN:
9955682108
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6436
Updated:
2013-04-28 16:25:37
Metrics:
Views: 104
Export: