Empires, the world order and small states

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Empires, the world order and small states
In the Journal:
Lithuanian foreign policy review. 2005, 15/16, p. 16-50
Keywords:
LT
Centro/periferijos santykiai; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Užsienio politika / Foreign policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio autoriai, remdamiesi besiplėtojančiais akademiniais debatais dėl JAV imperizacijos apraiškų, nagrinėja imperijų formavimosi tyeorines prielaidas ir tiria šio proceso indikatorius (imperinė ideologija, galios koncentracija “imperijos centre”, centro ir periferijos ryšiai, imperinė dinamika) JAV, Europos Sąjungos, Rusijos, Kinijos užsienio ir vidaus politikoje. Didžiųjų valstybių imperizacijos tendencijos kelia grėsmes ir galimybes mažoms valstybėms. Autoriai nagrinėja galimus Lietuvos užsienio ir vidaus politikos pasirinkimus, kuriuos kuria JAV globalios liberalizacijos ir demokratėjimo, Europos Sąjungos “branduolio valstybių sustiprinto bendradarbiavimo” ir Rusijos įtakos sferų atstatymo “geopolitinių projektų” sąveika. Šioje sąveikoje Lietuvos galimybes lems dvi aplinkybės. Pirmoji – didžiųjų valstybių apsisprendimas dėl Lietuvos tariamų funkcijų. Geostrategiškai ji yra diskontinentinės geostrateginės zonos paribyje. Tai iš esmės apibrėžia konkrečias Lietuvos funkcijas: jūrinių valstybių barjeras / placdarmas prieš heartlando valstybes; heartlando valstybių barjeras / placdarmas jūrinių valstybių atžvilgiu. Antroji – Lietuvos apsisprendimas dėl didžiųjų valstybių geopolitiniuose koduose numatomų jai funkcijų. Šiuo metu ji orientuojasi į jūrines valstybes. Orientacija grindžiama istorine patirtimi, civilizacine priklausomybe ir realistine nuostata, kad Rusijos politinę ir karinę galią regione gali atsverti tik JAV. Tai kelia įtampą tiek su Rusija, tiek su ES branduolio valstybėmis, bandančiomis panaudoti Rusiją, įgyjant strateginę nepriklausomybę nuo JAV. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Imperijos samprata; Tarptautinė sistema; Imperializmas; Imperinė ideologija; Galios koncentracija; Centro/periferijos santykiai; Imperijų dinamika; Geopolitika; Neoliberalizmas; Globalizmas; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Kinija; Understanding of empire; International system; Imperialism; Imperial ideology; Power concentration; Centre-periphery relations; Imperial dynamics; Geopolitics; Neoliberalism; Globalism; USA; EU; China; Rusija (Russia); Europos Sąjunga (European Union).

ENThe authors of the article refer to the academic debates about the manifestations of imperialization by the United States; they examine theoretical postulates of establishing an imperia and examine the indicators of this process (imperial ideology, concentration of power in the "centre of empire", connections between the centre and peripheries, imperial dynamics) in foreign and domestic policy of the United States, the European Union, Russia, and China. The imperialization tendency in the policy of big countries poses a danger and a possibility for small countries. The authors examine possible choices of Lithuanian foreign and domestic policy, which are created by the "geopolitical projects" interaction of the US global liberalization and democratization, "enhanced cooperation of the EU nucleus countries", and Russia's policy to restore spheres of influence. Lithuania's possibilities will be based on two circumstances. Geo-strategically, Lithuania is on the periphery of the geo-strategic zone. This substantially defines Lithuania's concrete functions: barrier of the sea countries/bridgehead against the heartland countries; barrier of the heartland countries/bridgehead in respect to the sea countries. Lithuania has not made a decision concerning its participation in the geopolitical codes of the big countries. Currently it orients itself toward the sea countries. This orientation is based on historical experience and realistic attitude that Russia's political and military power in the region can be outweighed only by the United States. This creates tension with the EU nucleus states that are trying to use Russia to obtain strategic independence from the United States.

ISSN:
1392-5504
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5359
Updated:
2018-12-17 11:39:08
Metrics:
Views: 31    Downloads: 4
Export: