Informacinio psichologinio poveikio atskiriems individams bei jų grupėms metodai ir jų taikymas politikos procesuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinio psichologinio poveikio atskiriems individams bei jų grupėms metodai ir jų taikymas politikos procesuose
Alternative Title:
Methods of informational-psychological influence on separate individuals and their groups and iImplementation of such methods in politics
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 13, p. 98-107
Keywords:
LT
Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami išorinio informacinio psichologinio poveikio žmogui bei žmonių grupėms metodai ir priemonės, esmė bei prigimtis, siejant jų naudojimo galimybes su žmogaus psichologijos ir psichikos pasireiškimo ypatumais bei analizuojant galimas šio poveikio pasekmes tiek atskiriems žmonėms, tiek jų grupėms bei politiniams procesams, vykstantiems visuomenėje. Tuo aspektu analizuojami politikos procesai ir ypač šių procesų poveikiui bei reguliavimui naudojami informacinio psichologinio poveikio metodai ir priemonės. Atkreipiamas dėmesys į potencialius pavojus ir pasekmes, kurias gali sukelti nekontroliuojamas ir neatsakingas atskirų informacinio psichologinio poveikio metodų, galinčių paveikti žmogaus psichiką pasąmonės lygmenyje, naudojimas, kartu parodant, kad dauguma žmonių neturi jokių realių galimybių apsisaugoti nuo tokio poveikio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Visuomenė; Sutartys ir susitarimai; Bendradarbiavimas; Psichologinis poveikis; Politikos procesai; Society aggreement; The idea of aggrement and cooperation; Psichological impact; Political processes.

ENThe article examines the methods and tools, essence and nature, of the external informational-psychological influence on individual persons and groups of individuals, connecting the spectrum of using them with the peculiarities of the manifestation of human psychology and the psyche, and analyzing the possible consequences of this influence on separate individuals, as well as their groups, and on ongoing political processes in society. Political processes and, in particular, the methods and instruments of informational-psychological influence that used to influence and regulate these processes are analyzed in this aspect. It draws attention to the potential dangers and consequences that can arise due to the employment of some uncontrolled and irresponsible methods of informational-psychological influence that can affect the human psyche on the subconscious level, at the same time it shows that the majority of people do not have any real capacity to protect themselves from such influence.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10075
Updated:
2018-12-17 11:40:50
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: