Ekspansijos iš Rytų apraiškos Lietuvos informacinėje erdvėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ekspansijos iš Rytų apraiškos Lietuvos informacinėje erdvėje
Alternative Title:
Signs of expansion from the East in Lithuanian information space
In the Journal:
Politologija. 2006, Nr. 2 (42), p. 62-81
Keywords:
LT
Žiniasklaida / Mass media.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami galios pokyčiai informacijos amžiuje. „Minkštoji“ galia, kurią sudaro informacijos išteklių, žiniasklaidos kontrolė, pristatoma kaip esminis didžiųjų valstybių svertas, naudojamas informacinėje geopolitinėje kovoje. Aptariama geopolitikos sampratos transformacija ir neokolonializmo sąvoka. Pristatomas bendras valstybės informacinės erdvės suvokimas ir priemonės, kuriomis bandoma šią erdvę paveikti. Lietuvos televizijų transliuojama produkcija yra suvokiama kaip tam tikras valstybės informacinės erdvės atspindys. Remiantis rusiškos produkcijos dalies Lietuvos televizijose analize daroma prielaida, kad Lietuvos informacinėje erdvėje yra pastebimi informacinės-kultūrinės ekspansijos iš Rytų ženklai. Pabrėžiama, kad Lietuvos akademinei bendruomenei ir visuomenei svarbu suvokti informacinio karo problematiką, tai padėtų neutralizuoti galimas grėsmes bei užtikrintų individo ir visuomenės informacinį saugumą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Informacinė erdvė; Informacinis karas; Informacinė kultūrinė ekspansija; Information space; Information warfare; Informational-cultural expansion; Rusija (Russia).

ENThe article examines the power shifts in the information age. The “soft” power, which consists of the control over information resources and media, is presented as the essential lever of the big states, used in the informational, geopolitical warfare. The discussion touches on the concept of transformation and neo-colonialism. General understanding of state’s information space and the means for influencing this space are presented. The production aired by Lithuanian television is understood as the reflection of the state’s information space. Based on the analysis of some of the Russian production shown on Lithuanian television, is suggested that Lithuania’s information space betrays the signs of the informational-cultural expansion from the East. It is, therefore, essential for the academic community as well as the society of Lithuania to grasp the topic of informational warfare, for this would help to neutralize possible threats and ensure the informational security of an individual and society.

ISSN:
1392-1681; 2424-6034
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5020
Updated:
2018-12-17 11:47:00
Metrics:
Views: 22    Downloads: 5
Export: