Globali geopolitinė raida ir Lietuvos užsienio politikos galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globali geopolitinė raida ir Lietuvos užsienio politikos galimybės
Alternative Title:
Global Geopolitical Development and Potential of Lithuanian Foreign Policy
In the Journal:
Lietuvos metinė strateginė apžvalga [Lithuanian Annual Strategic Review]. 2005, t. 3, p. 39-80
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
Geopolitinis kodas; Strategija; Jungtinės Amerikos Valstijos (United States of America; JAV; USA); Kinija; Rusija (Russia, Ruthenia); Europos Sąjunga (European Union).
Summary / Abstract:

LTPokyčiai JAV geostrategijoje, atsiskleidę po 2001 09 11, paskatino kitų svarbiausių geopolitinių veikėjų geopolitinių kodų reformavimo ir adaptavimo procesą, t.y. ES didžiosios valstybės, Rusija ir Kinija privalėjo arba prisitaikyti prie pakitusios JAV geostrategijos, arba, siekdamos ją neutralizuoti, projektuoti ir įgyvendinti alternatyvias geopolitines kombinacijas. Pagrindinių geopolitinių subjektų geopolitinių kodų kaita (ir įvairios jų alternatyvos) lėmė esmines XXI a. pradžios globalios geopolitinės raidos tendencijas. Lietuvos užsienio politikos galimybės tiesiogiai priklauso nuo globalios geopolitinės situacijos pokyčių, todėl, siekiant identifikuoti Lietuvos geopolitinio kodo, kartu ir šalies užsienio politikos, transformavimo galimybes, būtina įvertinti svarbiausių geopolitinių subjektų veikimo scenarijus globalioje geopolitinėje aplinkoje. Globalios geopolitinės raidos analizė ir Lietuvos užsienio politikos galimybių nustatymas remiasi tiek statišku, tiek dinamišku požiūriu. Pirmiausia šioje studijoje identifikuojami JAV, Rusijos, ES didžiųjų valstybių ir Kinijos interesai globalioje geopolitinėje aplinkoje. Tai sudaro sąlygas nustatyti galimą Lietuvos vietą didžiųjų valstybių geostrateginiuose planuose [...]. Antra, remiantis „strateginio pasirinkimo“ modelio principais, pateikiamos svarbiausių geopolitinių veikėjų geostrateginės alternatyvos, kurios priklauso nuo jų tarpusavio sąveikos pokyčių. Šios sąveikos modeliai leidžia identifikuoti galimus globalius geopolitinius scenarijus ir įvertinti eventualius Lietuvos geopolitinius vaidmenis kintančioje geopolitinėje erdvėje [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENChanges USA’s geostrategy, which surfaced after 11 September, 2001, prompted the other most important geopolitical players to reform. The big EU countries, Russia, and China had either to adjust to USA’s changed geostrategy, or, in an attempt to neutralize it, to draft and implement the alternative combinations. Shifts in geopolitical codes of the major geopolitical subjects determined the tendencies of the global geopolitical development in the beginning of the 21st c. The potential of Lithuanian foreign policy depends on the shifts in the global geopolitical situation. It is necessary, therefore, when trying to identify the transformation possibilities for Lithuanian geopolitical code and for its foreign policy, to evaluate the action scenarios of the important geopolitical subjects in the global geopolitical environment. The analysis of the geopolitical development and the assessment of the possibilities of Lithuanian foreign policy is based on both static and dynamic viewpoints. First, this study identifies the interests of the USA, Russia, the big countries of the EU, and China in the global geopolitical environment. This lays the ground for identifying Lithuania’s possible place in geostrategic plans of the big countries. Second, based on the principles of “strategic choice”, the geostrategic alternatives of the most important geopolitical players are presented. These alternatives depend on the shifts in their mutual interaction. The models of this interaction help to identify possible global geopolitical scenarios and to evaluate Lithuania’s possible geopolitical roles in the changing geopolitical environment.

ISSN:
1648-8016; 1648-8024; 2424-4562; 2335-870X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6491
Updated:
2018-12-17 11:39:43
Metrics:
Views: 26    Downloads: 12
Export: