Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėmis (Antrojo Persijos įlankos karo kontekste) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėmis (Antrojo Persijos įlankos karo kontekste): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2007.
Pages:
154 lap
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Impact of the information warfare on the mass media of Lithuania (in the context of second Persian Gulf War) Vilnius, 2007 46 p. , iliustr
Summary / Abstract:

LTAteities konfliktai – tai informaciniai karai, kurių išskirtinumas – galimybė juos panaudoti ne tik karinio konflikto, bet ir taikos metu. Sunku nustatyti informacinio karo agresijos šaltinį, besislepiantį po anonimiškumo skraiste. Be to, skirtingai nei industrinis karas, informaciniam karui nereikia tiek daug valstybės resursų ir lėšų. Todėl esant konfliktinei tarpvalstybinei situacijai, valstybės viena prieš kitą, linkusios griebtis informacinio karo. Disertacijoje kompleksiškai teoriniu ir praktiniu aspektu nagrinėjamas informacinio karo poveikis Lietuvos masinės komunikacijos priemonėms. Įgyvendinat darbo tikslą ir sprendžiant iškeltus uždavinius, pirmą kartą Lietuvoje apžvelgta karinio konflikto nušvietimo problema, ištirtos informacinio karo poveikio Lietuvos masinės komunikacijos priemonėms galimybės. Kompleksiškai nagrinėtos informacinio karo apibrėžties ir masinės komunikacijos priemonių vaidmens vykstant socialinei transformacijai klausimas. Disertacijoje formuluojamos nuostatos informacinio karo ir masinės komunikacijos priemonių sąveikos atžvilgiu. Pateikiamos informacinio karo poveikio šalies masinės komunikacijos priemonėms nagrinėjimo gairės. Iki šiol Lietuvoje informacinis karas buvo daugiausia nagrinėtas politikos mokslų atstovų. Disertacija informacinį karą įtraukia ir į komunikacijos mokslo, žurnalistikos studijų lauką. [Iš leidinio]

ENFuture conflicts are information wars, peculiarity of which is the possibility to use them not only in period of military conflict, but also in the peaceful time. The source of aggression of an information war is difficult to identify, as it is lurking under the veil of anonymity. Moreover, unlike an industrial war, an information war does not require considerable state resources and funds. Therefore, in the interstate conflict situation, states are inclined to undertaking of an information war one against another. The thesis in a complex manner deals with the impact of an information war, in theoretical and practical aspects, on the Lithuanian means of mass communication. In implementation of the goal of the thesis and dealing with the posed objectives for the first time in Lithuania the problem of coverage of a military conflict was considered, and the possibilities of the impact of an information war on the Lithuanian means of mass communication were analysed. The complex analysis covered the issue of definition of an information war and the role of means of mass communication in a social transformation. The thesis formulates approaches in respect of interaction of an information war and means of mass communication. Guidelines are proposed as to analysing of the impact of an information war on the means of mass communication of the country. Until now an information war was largely analysed in Lithuania by the representatives of political sciences. The thesis includes an information war into the field of communication science and journalism studies.

Related Publications:
Rusijos informacijos geopolitikos potencialas ir sklaida Lietuvoje / Nerijus Maliukevičius. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008. 195 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10823
Updated:
2022-02-07 20:09:06
Metrics:
Views: 38
Export: