Systemic approach to the social dimensions of technological innovations

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Systemic approach to the social dimensions of technological innovations
Alternative Title:
Sisteminis požiūris į technologinių inovacijų socialines dimensijas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 1 (63), p. 46-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Inovacijų kultūra; Inovacinė kultūra; Nacionalinė inovacijų sistema; Organizaciniai tinklai; Regioninė inovacijų sistema; Socialinės dimensijos; Technologinės inovacijos; Innovation culture; Innovations in MNCs; Inovation culture; Inovations in MNCs; Nacional innovational system; National innovation system; National inovation system; Organizacional networks; Organizational networks; Regional innovation system; Regional innovational system; Regional inovation system; Social dimensions; Technological innovations.
Keywords:
LT
Inovacijos / Innovations; Inovacinė kultūra; Nacionalinė inovacijų sistema; Organizaciniai tinklai; Regioninė inovacijų sistema; Socialinės dimensijos; Technologinės inovacijos.
EN
Nacional innovational system; National innovation system; National inovation system; Organizacional networks; Organizational networks; Regional innovation system; Regional innovational system; Regional inovation system; Social dimensions; Technological innovations.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pateikti sisteminį technologinių inovacijų socialinių dimensijų modelį, akcentuojant skirtingus analizės lygmenis ir disciplinas. Socialinės technologinių inovacijų dimensijos išskiriamos remiantis penkiais skirtingais lygmenimis: tarptautiniu; nacionaliniu/regioniniu; interorganizaciniu; intraorganizaciniu; individualiu. Kiekvienas socialinių dimensijų lygmuo (išskyrus individo) struktūruojamas į „apčiuopiamas“ (kietąsias) ir „neapčiuopiamas“ (minkštąsias) dalis. Apčiuopiami socialinių dimensijų aspektai susiję su socialinės sistemos struktūromis ir institucijomis; neapčiuopiami – su minkštaisiais, kultūriniais technologinių inovacijų aspektais. Technologinių inovacijų socialinis poveikis vertinamas remiantis šiomis dimensijomis: realus versus suvoktas socialinis poveikis; tiesioginis versus netiesioginis socialinis poveikis; tikėtini versus netikėti rezultatai; akivaizdūs versus latentiniai rezultatai. Pirmojoje straipsnio dalyje, remiantis pasirinktais analizės lygmenimis, konceptualizuojamos ir struktūruojamos socialinės dimensijos, darančios įtaką technologinių inovacijų atsiradimui. Antrojoje išskiriamos socialinės dimensijos, padedančios arba įgalinančios adaptuoti technologines inovacijas aktualiems ar potencialiems naudotojams. Straipsnio pabaigoje pateikiamas apibendrinantis modelis, pabrėžiant, kad toks sudėtingas fenomenas sąlygoja, kad yra sudėtinga nubrėžti griežtas ribas tarp atskirų dimensijų, kadangi jos persidengia įvairiuose lygmenyse ir papildo vienos kitas.

ENThis article provides a systemic approach to the social dimensions of technological innovations. Although researchers agree on a social nature of the innovation process, there are few attempts to structure the complex social dimensions. The conceptualized model provided in this article encompasses five major level of analysis: international, national/regional, inter-organizational, intra-organizational and individual. Every level is structured along two types of social dimensions - 'tangible' and 'intangible'. The social dimensions of the impact of technological innovations are also taken into account and integrated into the systemic model. The model draws upon on a variety of academic sources in the field of innovation, and contributes to structuring this highly complex phenomenon of social research. [text from author]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25071
Updated:
2020-11-24 19:28:00
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: