Aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykis: disertacija
Publication Data:
Kaunas, 2007.
Pages:
237 lap
Notes:
Disertacija rengta 1998-2003 metais Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos institute. Dr. disert. (socialiniai m.) - Kauno technologijos universitetas, 2007. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Relationship between higher education teacher's educational competence and learning environments Kaunas, 2007 42 p. : diagr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos, pagrįstos mokymosi paradigmos kontekste, ir jo mokymosi aplinkų santykis, kuris atskleidžiamas per dėstytojo reflektyvaus tyrinėjimo gebėjimus. Pastarieji, kaip esminiai edukacinės kompetencijos struktūroje, modeliuojami į keturis veiklos refleksijos lygius, kurie lemia dėstytojo mokymosi aplinkų identifikavimo ir panaudojimo kokybinius skirtumus. Pagrįsta aukštosios mokyklos dėstytojo edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykio tyrimo metodologija remiasi esminėmis dėstytojo edukacinės kompetencijos charakteristikomis, dėstytojo potencialių mokymosi aplinkų panaudojimo prielaidoms ir būdais bei dėstytojo naudojamais veiklos refleksijos lygiais. Atliktas empirinis tyrimas patvirtino, kad kiekvienas veiklos refleksijos lygis rodo skirtingą edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykio kokybę: sulig kiekvienu aukštesniu refleksijos lygiu atliekama gilesnė mokymosi aplinkų analizė, suteikianti dėstytojui galimybę aptikti vis naujas mokymosi veikloje ir iš veiklos galimybes, išauga dėstytojo identifikuojamų mokymosi aplinkų skaičius bei jų panaudojimo efektyvumas. Tyrimo rezultatai leido išryškinti aukštosios mokyklos dėstytojų edukacinės kompetencijos ir mokymosi aplinkų santykio ypatumus kiekvieno veiklos refleksijos lygio atveju bei skirtingų aukštųjų mokyklų tipų atvejais. [Iš leidinio]

ENThe dissertation analyses the higher education teacher’s educational competences based on the learning paradigm context and the relations of their learning environments revealed through the teacher’s capabilities of reflective research. The latter as an essential element in the educational competence structure are modelled at four levels of activity reflection which determine qualitative differences of identification and use of the teacher’s learning environments. The grounded methodology for studying the relation between the higher education teacher’s educational competence and learning environments is based on essential features of the teacher’s educational competence, prerequisites for and ways of use of potential learning environments of the teacher and activity reflection levels used by the teacher. The empirical study carried out has confirmed that every level of activity reflection shows different quality of relations between educational competences and learning environments: for each higher reflection level deeper analysis of learning environments is carried out providing the teacher with an opportunity to find still new opportunities for learning in and from activities and increasing the number and application efficiency of learning environments identified by the teacher. The study results allowed identifying peculiarities of the relation between the higher education teacher’s educational competences and learning environments for each activity reflection level and for different higher education school types.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9309
Updated:
2022-02-07 20:08:29
Metrics:
Views: 40
Export: