Conventionality of the quality of studies : context of the expression of educational paradigm

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Conventionality of the quality of studies: context of the expression of educational paradigm
Alternative Title:
Studijų kokybės sąlygotumas: edukacinės paradigmos raiškos kontekstas
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 4 (62), p. 37-50
Keywords:
LT
studijų kokybė; edukacinė paradigma; reaguojantis konstruktyvus vertinimas.
EN
quality of studies; educational paradigm; responsive constructivist evaluation.
Summary / Abstract:

LTŠiandienė visuomenė, tenkinanti žinių ekonomikos diktuojamus poreikius, orientuojasi į individą, kuris geba savivaldžiai mokytis visą gyvenimą skirtingose aplinkose, savarankiškai keldamasis mokymosi tikslus ir įgydamas jam reikalingas žinias. Mokymosi visą gyvenimą kontekste formuojasi besimokančios visuomenės samprata, kurios lūkesčius geriausiai tenkina mokymosi, o ne mokymo paradigma grįstas ugdymas. [...] Šiame straipsnyje keliami probleminiai klausimai: kas sąlygoja studijų kokybės suvokimą ir vertinimą edukacinės paradigmos kontekste? Kokie yra skirtinga edukacine paradigma grįstų studijų kokybės vertinimo esminiai kriterijai? Kaip studijų programą grindžianti edukacinė paradigma yra įžvelgiama studentų nuomonės raiškoje, vertinant studijų kokybę? Straipsnio tikslas - atskleisti studijų kokybės sąlygiškumą edukacinės paradigmos raiškos kontekste. [...] Straipsnyje daromos šios esminės išvados. Studijų kokybė yra sąlygota skirtingų požiūrių į ją kaip multidimensinį reiškinį. [...] Skirtinga edukacine paradigma grįstų studijų kokybės vertinimo kriterijai yra susiję su svarbiausiomis mokymo, sąveikos, mokymosi paradigmų charakteristikomis. [...] Vieno iš Lietuvos universitetų verslo administravimo studijų programos atvejo analizė parodė, kad studijas grindžiančios edukacinės paradigmos parametrus galima identifikuoti, analizuojant studijų programą ir ją sudarančių dalykų modulius bei vertinant studentų atsakymus apie studijų kokybę. Įrodyta, kad studijų programa (curriculum) turi būti grindžiama konkrečia edukacine paradigma ir jos turi laikytis visi šią studijų programą realizuojantys dėstytojai. [...]. [Iš leidinio]

ENThe article addresses the following research questions: what influences the conception of the quality of studies as well as assessment in the context of educational paradigm? What are the main quality assessment criteria for studies, based on different educational paradigm? How is the educational paradigm, substantiating the study programme, envisaged in the expression of attitude of students when assessing the quality of process of studies? The aim of the article is to reveal the conventionality of quality of studies in the context of expression of educational paradigm. The following objectives are addressed for attaining the aim: to describe different conception and assessment of the quality of studies; to define general criteria of the quality of studies of pedagogical systems, based on different educational paradigm; to perform the case analysis of Bachelor level study programme of Business Administration at one university in order to define if educational paradigm, which substantiates the study programme, can be observed, as well as the quality of study, influenced by it, by evaluating students' answers. The following conceptual attitude is addressed in the article: quality of higher education is recognized as a multidimensional phenomenon; its assessment may be substantiated on the strategy of responsive constructivist evaluation. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19118
Updated:
2018-12-17 12:19:06
Metrics:
Views: 6    Downloads: 4
Export: