Priešpriešos konektorių vartojimas besimokančių anglų kalbos ir anglakalbių studentų rašto darbuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priešpriešos konektorių vartojimas besimokančių anglų kalbos ir anglakalbių studentų rašto darbuose
Alternative Title:
Contrastive connectors in advanced Lithuanian learners' and native speakers' English writing
In the Journal:
Kalbotyra. 2009, t. 61 (3), p. 21-35
Keywords:
LT
Besimokančiųjų tekstynai; Interkalba; LICLE; LOCNESS; Priešpriešos konektoriai; Tekstynas.
EN
Contrastive connectors; Corpus; Interlanguage; LICLE; LOCNESS; Learner corpus; Learners' corpora.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama apžvelgti anglakalbių ir besimokančių anglų kalbos studentų priešpriešos konektorių vartojimą. Medžiagą sudaro šiuo metu Vilniaus universiteto Anglų filologijos katedroje kaupiamas besimokančiųjų anglų kalbos tekstyno (ICLE - International Corpus of Learner English) lietuviškasis potekstynis (LICLE) ir pagal analogiškus kriterijus sudarytas gimtakalbių anglų kalbos vartotojų tekstynas (LOCNESS - Louvain Corpus of Native English Essays). Kontrastyvinės analizės metodu atliktame tyrime siekiama išsiaiškinti: (1) ar tiesioginis priešpriešos žymėjimas konektoriais yra vienodai paplitęs anglų kaip svetimojoje ir gimtakalbių kalboje ir (2) ar tiriamuose darbuose konektoriai yra vartojami tose pačiose sakinio ir teksto vietose. Ypatingas dėmesys skiriamas LICLE tekstyne dažniausiai pasitaikančiam konektoriui however ‘vis dėlto, tačiau’. Gauti rezultatai rodo, kad nors kiekybiniai priešpriešos konektorių vartojimo skirtumai nėra statistiškai reikšmingi, šios kategorijos konektorių pasiskirstymas tekste ir sakinyje LICLE ir LOCNESS tekstynuose skiriasi. Kai kuriais atvejais LICLE tekstyne pastebimos interkalbai būdingos vartojimo tendencijos. [Iš leidinio]

ENThis paper shows an attempt to present the analysis of contrastive connectors in advanced Lithuanian learners’ and native speakers’ English writing. For the purpose of the study LICLE corpus (Lithuanian subcorpus of ICLE (International Corpus of Learner English)) was used. A comparison is made with the native speakers’ data obtained from the British segment of LOCNESS (Louvain Corpus of Native English Essays). Several comparisons are made with the American and the A-level segments of LOCNESS as well. The central research questions are (1) whether advanced Lithuanian learners openly mark contrastive relations in the same way to natives and (2) whether text and sentence distribution of contrastive connectors is the same in the corpora under consideration. A special attention is paid to the use of however, which is the most commonly used contrastive connector and occupies the first place among the top ten connectors in the LICLE corpus. The obtained results indicate that though there is no statistically significant difference in the quantitative use of contrastive connectors, their distribution patterns in LICLE to a greater or lesser extent differ from those of the native speakers’. The Lithuanian learners, for example, significantly overuse contrastive connectors in a non-preferred sentence-initial position whereas the native speakers’ preferred sentence-medial position is significantly underused. This tendency is not characteristic only of the Lithuanian learners of English and could be considered a common phenomenon of the interlanguage. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24327
Updated:
2018-12-17 12:37:49
Metrics:
Views: 12    Downloads: 5
Export: