Отыменные предлоги в научнотехническом тексте : проблемы перевода

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Отыменные предлоги в научнотехническом тексте: проблемы перевода
Alternative Title:
Vardažodinių prielinksnių vertimo problemos moksliniame-techniniame tekste
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2008, Nr. 13, p. 32-37
Keywords:
LT
Mokslinis techninis stilius; Vardažodiniai prielinksniai; Vertimas / Translation.
EN
Grammatical transformation of translation; Nominale preposition; Scientific technical style.
Summary / Abstract:

LTSiekdamas adekvatumo, vertėjas, verčiantis iš vienos kalbos į kitą, taiko atitinkamas kalbines priemones ir metodus. Leksiniai, gramatiniai, stilistiniai ir kiti originalo ir vertimo kalbų skirtumai sąlygoja įvairių transformacijų būtinumą. Kadangi kalbinės sistemos skiriasi ne tik leksika, bet ir gramatika, vertėjui tenka pasinaudoti morfologinėmis ir sintaksinėmis transformacijomis. Gramatines transformacijas lemia įvairios gramatinio ir leksinio pobūdžio priežastys. Straipsnyje aprašomi optimalūs rusų kalbos vardažodinių konstrukcijų vertimo į lietuvių kalbą būdai mokslinėje-techninėje kalboje. Šio tyrimo tikslas - išskirti šių konstrukcijų vertimo į lietuvių kalbą moksliniame-techniniame tekste tarpkalbinių transformacijų tipus. Nustatyta, kad vertimo kalboje beveik nėra ekvivalentų rusų vardažodiniams prielinksniams. Nuo originalo prie vertimo pereinama įvairių gramatinių transformacijų būdu. [Iš leidinio]

ENIn pursuance of adequacy, the translator, who translates from one language into another, applies appropriate linguistic tools and methods. Lexical, grammatical, stylistic and other differences between the original and translation languages stipulate the need for various transformations. Since the linguistic systems differ not only in vocabulary, but also in grammar, the translator has to use morphological and syntactic transformations. Grammatical transformations are determined by the causes of various grammatical and lexical natures. The article describes optimal techniques of the translation of Russian nominal constructions in Lithuanian language in the scientific-technical language. The aim of this study is to distinguish the types of inter-language transformations of construction translation into Lithuanian language in the scientific-technical text. It was found that target language hardly contains any equivalents for Russian nominal prepositions. Shift from the original to translation happens by means of various grammatical transformations.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17594
Updated:
2018-12-20 23:17:42
Metrics:
Views: 10
Export: