Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimo vertinimas : studentų požiūrio tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimo vertinimas: studentų požiūrio tyrimas
Alternative Title:
Evaluation of practical trainings in the real workplace: students approach
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2007, Nr. 13, p. 102-113
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami praktinio mokymo realioje darbo vietoje aspektai aukštųjų neuniversitetinių studijų kontekste. Siekiant užtikrinti studentų mokymąsi realioje darbo aplinkoje, reikia modernizuoti ir harmonizuoti studentų praktinio mokymo organizacijoje planavimo, organizavimo, realizavimo ir vertinimo procesus. Modernizavimo priemonių taikymas sustiprins praktinio mokymo, kaip kompleksiškos studijų dalies, kokybę, skatins studentus įgytas žinias ir įgūdžius pritaikyti nuolat besikeičiančioje darbo rinkoje. Empiriniu tyrimu buvo vertinamas praktinio mokymo realioje darbo vietoje taikomų modernizavimo priemonių efektyvumas studentų požiūriu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Praktinis mokymas; Aukštosios neuniversitetinės studijos; Studentai; Praktikos instruktorius; Modernizavimas; Practical training; Higher non-university studies; Students; Practical training instructor; Modernization.

ENThe article analyses various aspects of practical training in a work-place in a context of higher non-universities studies. In order to ensure student training in actual work environment, it is necessary to modernize and harmonise the following student training within an organisation processes: planning, organising, implementation, and evaluation. The use of modernisation instruments will improve the quality of practical training as a complex part studies, and encourage students practically, in a constantly changing labour market, use knowledge and skills acquired. With the help of empirical research, the author evaluated efficiency of modernisation instruments used for practical training of students in a work-place from a perspective of students.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18606
Updated:
2018-12-17 12:06:08
Metrics:
Views: 47    Downloads: 9
Export: