Alytaus kolegijos absolventų pasirengimas darbo rinkai darbdavių požiūriu

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alytaus kolegijos absolventų pasirengimas darbo rinkai darbdavių požiūriu
Alternative Title:
Preparation of graduates of Alytus College for the labor market by attitude of employers
Keywords:
LT
Alytaus kolegija; Alytaus kolegija, multimedija; Darbdavių nuomonė; Dizainas; Leidybos technologijos; Multimedija; Pasirengimas darbo vietai.
EN
Alytus college; Design; Employers' opinion; Multimedia; Preparing for the workplace; Publishing technologies.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas darbdavių požiūris į Alytaus kolegijos studijų programos Multimedija, dizainas ir leidybos technologijos (MDLT) absolventų pasirengimą darbo rinkai. Šios studijų programos tikslas – rengti multimedijos, dizaino ir leidybos technologijų specialistus, gebančius projektuoti ir kurti elektroninius ir tradicinius leidinius, multimedijos produktus, organizuoti leidybos procesus, taikant kompiuterines, leidybines technologijas, derinti inžinerines žinias su verslo pagrindais. Kokybiniame tyrime dalyvavo leidybinių įmonių (spaustuvių, reklamos agentūrų, laikraščių redakcijų, interneto portalų, siuvimo įmonių, IT įmonių, kuriose vykdoma leidybinė veikla) darbdaviai. Tyrimas parodė, kokius praktinius ir bendruosius gebėjimus turi turėti absolventas, kad būtų pasirengęs sėkmingai atlikti darbą, kad darbdavys jį vertintų, kaip tinkamą darbuotoją. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the preparation of Alytus College graduates of Multimedia, design and publishing technologies (MDTP) study programme by attitude of employers. The aim of this programmme – to develop multimedia, design and publishing technology specialists, who are able to design and develop electronic and traditional publications, multimedia products, arrange publishing processes using the computer, publishing technology, combining engineering knowledge with business. Employers of publishing companies (printing houses, advertising agencies, newspaper editorial offices, internet portals, sewing companies, IT companies) participated in qualitative research. The research showed what practical and general skills should have the graduates for successful working that should be assessed as the suitable employee. [From the publication]

ISSN:
2029-9311
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/72935
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 12
Export: