Studentų profesinės praktikos organizavimo proceso kolegijoje analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų profesinės praktikos organizavimo proceso kolegijoje analizė
Alternative Title:
Analysis of the process of organising students' professional internships in a college
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2018, nr. 14, p. 53-62
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas profesinės praktikos organizavimo procesas, kurio tikslas – patikrinti ir įvertinti teorines žinias, sudaryti galimybes studentui įgyti praktines profesines kompetencijas, įrodyti praktikos ir studijų rezultatų dermę, padėti studentams pasirengti profesinei veiklai. Empirinio tyrimo metu atskleidžiami praktikos metu taikomi metodai, stebėsenos vykdymas, įstaigos praktikos vadovų vertinimo objektyvumas. Tyrimo rezultatai parodė, kad praktikų organizavimo procesas vyksta etapais, profesinės praktikos organizavimo procese yra naudojami įvairūs studijavimo ir vertinimo metodai, studentai dažniausiai konsultuojami nuotoliniu būdu, įstaigos praktikos vadovų praktikos vertinimas dažniausiai būna neobjektyvus, neatitinka realios situacijos. Didžiausios studentų praktikos organizavimo proceso problemos yra praktikos vietų stoka, priimančių institucijų nenoras prisiimti atsakomybę ir bendradarbiavimo trukdžiai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Praktikos organizavimo procesas; Praktinis mokymas; Praktinė veikla; Practical training; Practical work; Process of organising internships; The process of organising internships.

ENThe article analyses the process of organising internships in order to verify and evaluate the theoretical knowledge of students; enable them to gain practical professional competencies; ensure the harmony of an internship and learning outcomes; and help students get ready for professional activities. The empirical research reviews the currently applied methods during internships; the peculiarities of monitoring internships; and the implementation and objectivity of the assessment by the internship mentors at the institution. The results of the study revealed that the process of organising an internship runs in stages, and a variety of learning and assessment methods are used throughout that process. Students are usually consulted remotely. However, the evaluation of the mentors at the institution is often biased, it does not comply with the real situation. The largest problems of organising internships include the lack of internship placements as well as the reluctance of the host institutions to take responsibility and cooperate. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78976
Updated:
2021-02-02 19:04:02
Metrics:
Views: 30    Downloads: 3
Export: