Baigiamosios praktikos darbo vietoje kokybės vertinimas: studentų požiūrio tyrimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baigiamosios praktikos darbo vietoje kokybės vertinimas: studentų požiūrio tyrimas
Alternative Title:
Evaluation of quality of final internship in workplace: research of students’ attitude
In the Book:
Ugdymo veiksniai mokymo(si) kontekste globalizacijos sąlygomis / atsakingoji redaktorė Dileta Jatautaitė. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 2014. P. 29-56
Keywords:
LT
Kokybės vertinimas; Praktika; Studentai; Studentų praktika darbo vietoje; Studentų praktika, studentų praktikos kokybė,.
EN
Evaluation of quality; Internship; Student internship, quality of student internship, internship in workplace; Students.
Summary / Abstract:

LTStudentų praktika yra neatsiejama studijų proceso dalis. Jos tikslas yra pritaikyti teorines žinias, įgytas per studijas, suformuoti profesinius ir darbo įgūdžius, ugdyti studentų savarankiškumą. Ypač svarbu, kad praktika atitiktų studentų lūkesčius, būtų naudinga ne tik studentams, bet ir aukštajai mokyklai ir į praktiką studentus priimančiai organizacijai. Neabejotinai studentų praktika turi būti kokybiška ir tenkinti visų trijų dalyvaujančių šalių interesus. Siekiant ištirti studentų praktikos realioje darbo vietoje kokybę, buvo atlikta Kauno technologijos universiteto Viešojo administravimo studijų programos studentų anketinė apklausa. Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad studentai praktiką darbo vietoje vertina kaip naudingą, per studijas įgytos teorinės žinios atitiko žinias, reikalingas praktikai atlikti, o per praktiką įgytas žinias, įgūdžius ir gebėjimus studentai vertina kaip reikalingus, taip pat nurodę esą patenkinti praktikos vieta. [Iš leidinio]

ENStudents' internship is concurrent part of study process evidently. Its aim is to apply theoretical knowledge, gained during study process, to shape professional and work skills, to develop students' self-sufficiency. It is especially important that internship would meet students' expectations and would be useful not only for students, but for higher school and for internship places' organizations too. Undoubtedly students' internship should be qualitative and should meet interests of all three participating sides. On purpose to carry out the research of quality of students' internship in real workplace, the questionnaire was organized for students of Public Administration study programme in Kaunas University of Technology. There was identified that the internship in real workplace was useful for students, the theoretical knowledge correspond to the knowledge gained during internship, the knowledge, skills and abilities gained during the internship were estimated as necessary, and the students were satisfied with internship places. [From the publication]

ISBN:
9786098074338
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57804
Updated:
2018-06-05 14:19:55
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: