Student nurses’ assessment of pedagogical atmosphere on the ward during practical placement at a university hospital in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Student nurses’ assessment of pedagogical atmosphere on the ward during practical placement at a university hospital in Lithuania
Alternative Title:
Pedagoginė praktinio mokymo(si) atmosfera universitetinėje ligoninėje slaugos studentų požiūriu
In the Journal:
Nursing education, research, & practice. 2013, vol. 3, no. 5, p. 182-188
Keywords:
LT
CLES; Klinikinė praktika; Pedagoginė atmosfera; Praktinio mokymo(si) aplinka; Slaugos studentai.
EN
CLES; Clinical learning environment; Lithuania; Nurses; Pedagogical atmosphere; Practical placement; Student; Student nurses.
Summary / Abstract:

LTĮvadas. Slaugos studentų praktinio mokymo(si) rezultatai priklauso ne vien tik nuo praktikos mokytojo ir paties studento požiūrio į klinikinę praktiką. Teigiamą mokymo(si) aplinką lemia organizaciniai gydymo įstaigos, kurioje vykdoma studentų praktika, ypatumai ir padalinio personalo pasirengimas mokyti ir vertinti būsimuosius specialistus. Tyrimo tikslas – ištirti pedagoginę slaugos studentų praktinio mokymo(si) atmosferą universitetinėje ligoninėje. [...] Rezultatai. Beveik pusė tiriamųjų (42,1 proc.) išreiškė pasitenkinimą neseniai baigta klinikine praktika ir 29,0 proc. buvo labai patenkinti. Studentų pasitenkinimas klinikine praktika nebuvo susijęs su jų amžiumi ar kursu (p=0,060). Bendras pedagoginės atmosferos vertinimas padalinyje buvo teigiamai susijęs su praktikos trukme (p<0,01; r=0,161). Dauguma studentų klinikinės praktikos metu buvo mokomi praktikos mokytojo (N=168) ir slaugos administratorių (N=147). Slaugos studentai savo asmeninį indėlį į klinikinę praktiką vertino gerai (N=158) ir labai gerai (N=105). Išvados. Slaugos studentai geriausiai įvertino galimybę kreiptis į personalą ir teigiamą atmosferą padalinyje. Studentai, kurie nurodė didžiausią savo asmenį indėlį į klinikinę praktiką, geriausiai vertino klinikinio mokymo(si) aplinką. Ilgesnė praktikos trukmė buvo susijusi su geresniais slaugos studentų pedagoginės atmosferos vertinimais. Labiausiai patenkinti studentai klinikinės praktikos metu buvo mokomi praktikos mokytojų individualiai.

ENBackground. The achievement of student nurses’ learning outcomes in a clinical setting will depend not only on the mentor’s and student’s approach toward clinical training, but also on organizational features of an institution where practical placement is based and on readiness of the whole unit to teach and assess a student by creating a positive pedagogical atmosphere. The aim of the study was to assess a pedagogical atmosphere of practical placement as the dimension of a clinical learning environment for student nurses at a university hospital in Lithuania. [...] Results. Near half (42.1%) of the study participants expressed their satisfaction with the recently completed period of their practical placement, and 29.0% were very satisfied. Student nurses’ satisfaction with clinical placement was not related to their age and year of education (P=0.060). The overall assessment of pedagogical atmosphere on the ward positively correlated with the duration of practical placement (r=0.161, P<0.01). The majority of the student nurses were supervised by a registered nurse (N=168) and a ward manager (N=147) during clinical training. Student nurses mostly estimated their individual input into clinical training as high (N=158) or very high (N=105). Conclusions. The possibility to refer to staff and a positive atmosphere in the unit was rated at the highest level by student nurses. Students who noticed the highest individual input to their clinical training evaluated clinical learning environment at the best. A longer duration of clinical training correlated with better ratings of pedagogical atmosphere on the ward. Students reported to have benefited most from being supervised by an individual mentor.

ISSN:
2029-705X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/68781
Updated:
2020-06-09 15:52:41
Metrics:
Views: 9
Export: