Erasmus praktikos įgyvendinimas Lietuvoje : studentų patirtis ir vertinimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Erasmus praktikos įgyvendinimas Lietuvoje: studentų patirtis ir vertinimai
Alternative Title:
Erasmus practice implementation in Lithuania: student experiences and evaluation
In the Journal:
Andragogika. 2012, Nr. 3, p. 105-123
Keywords:
LT
Aukštųjų mokyklų studentai; Erasmus; Erasmus praktikos įgyvendinimas; Mentorius; Praktikos planas; Studentų patirtis.
EN
Erasmus; Erasmus practice implementation; Higher education students; Mentor; Practice plan; Student experience.
Summary / Abstract:

LTErasmus – daugiau nei du dešimtmečius veikianti Europos Komisijos finansuojama ir koordinuojama tarptautinė Europos aukštųjų mokyklų studentų, dėstytojų bei personalo mainų programa, pastaraisiais metais siūlanti studentams atlikti praktiką užsienyje. Tačiau pasigendama tyrimų apie Erasmus praktiką atliekančių studentų patirtį ir šios patirties vertinimą, nėra atskleistos Erasmus praktikos įgyvendinimo tendencijos. Atsižvelgiant į temos aktualumą ir problemiškumą, šiame straipsnyje siekiama tikslo – studentų Erasmus praktikos patirties ir vertinimų pagrindu apžvelgti pagrindines Erasmus praktikos įgyvendinimo Lietuvoje tendencijas. Siekiant straipsnio tikslo, 2011 metais buvo atlikta 345 studentų iš 18 Lietuvos aukštojo mokslo institucijų, kurie jau atliko praktiką pagal Erasmus programą, elektroninė apklausa. Apklausos metu respondentai užpildė autorinę specialiai tyrimui sudarytą anketą, kuri orientuota į du aspektus: 1) studentų patirtį atliekant Erasmus praktiką; 2) praktikos vertinimą. Empirinis tyrimas leidžia daryti kai kurias įžvalgas apie Erasmus praktikos įgyvendinimo Lietuvoje tendencijas. [Iš leidinio]

ENErasmus is the international exchange programme for European higher school students, teachers and staff, financed by the European Commission and functioning for over two decades, which has been recently offering students to do internship abroad. However, there is lack of studies on the experience of students doing Erasmus internship and the evaluation of this experience, and the tendencies of the implementation of Erasmus internship have not been revealed. With regard to the relevance and problems related to the topic, the paper aims to use the basis of the students’ experience of Erasmus internship and evaluations for the overview of the main tendencies of the implementation of Erasmus internship in Lithuania. In 2011, the electronic survey of 345 students from 18 Lithuanian higher education establishments, who already did internship according to the Erasmus programme, was carried out. The respondents filled in the special questionnaire that was oriented to two aspects: 1) students’ experience when doing Erasmus internship; 2) internship evaluation. The empirical study leads to certain insights about the tendencies of the implementation of Erasmus internship in Lithuania.

ISSN:
2029-6894
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/44251
Updated:
2018-12-17 13:23:58
Metrics:
Views: 14    Downloads: 5
Export: