WIL metodika: teorija ir praktika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
WIL metodika: teorija ir praktika
Alternative Title:
WIL method application: theory and practise
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2012, Nr. 1 (34), p. 38-43
Keywords:
LT
, WIL metodika; Inovatyvūs studijų metodai; Inovatyvūs studijų metodai, WIL metodika, profesinės veiklos praktika; Profesinės veiklos praktika.
EN
Innovative study methods; Innovative study methods, WIL methodology, placement; Professional practices; WIL methodology.
Summary / Abstract:

LTIeškodama pažangių studijų metodų taikymo galimybių. Šiaurės Lietuvos kolegija vadybos ir ekonomikos studijų programas studijuojantiems studentams organizavo baigiamąją praktiką. Sėkmingai pritaikytiems ir tobulintiniems WIL metodikos aspektams nustatyti buvo išaiškinti finansinių institucijų ekonomikos studentų lūkesčiai prieš bandomąją praktiką ir anketinės apklausos būdu įvertintas praktikos organizavimo procesas, apimantis pasirengimą praktikai, praktikos užduočių tinkamumą ir naudingumą, praktikos atlikimo eigą, praktikos įvertinimą, praktikos dokumentų naudingumą, naudą, gautą praktikos metu, mentoriaus ir tutoriaus vadovavimą. Tyrimu nustatyta, kad palankiausiai studentai įvardijo mentoriaus pagalbą, rengiant praktikos dokumentus; prasčiausiai – susitarimą dėl vertinimo tvarkos. Dauguma apklausos dalyvių sutiko, kad, atliekant užduotį, kuri prieš praktiką buvo žinoma studentams bei su tuloriumi iš anksto suderinta, kuri įmonei reikalinga ir turi praktinį pritaikomumą, sėkmingai buvo panaudotos žinios, įgytos studijų melu, praktikos užduotis buvo įdomi ir prasminga. [Iš leidinio]

ENLooking for opportunities to introduce innovative study methods, Northern Lithuania College organized a trial placement for students of management and economics study programs. In order to evaluate what components of the WIL method were successfully applied and what components should be improved, expectations of students of Financial Institutions Economics before the trial placement were assessed and placement organization process was researched by using a questionnaire survey method, focusing on the following: pre-placement organization, relevance and usefulness of tasks for placement, practical training course, placement assessment, placement document usefulness, benefits received during the placement, mentor and tutor guidance. The research revealed that students identified mentor assistance in preparing necessary documentation as the best aspect; the agreement on the assessment procedure was evaluated the worst. Most respondents agreed that performing of the placement task that was known in advance, agreed on with the mentor and the tutor, useful for the company, and having practical application led to successful use of knowledge acquired during their studies, the placement task was interesting and meaningful. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Praktinio mokymo realioje darbo vietoje modernizavimo vertinimas : studentų požiūrio tyrimas / Virginija Kondratavičienė, Laima Sajienė. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos. 2007, Nr. 13, p. 102-113.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37492
Updated:
2018-12-17 13:16:12
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: