Teismo sprendimas kaip teisingumo aktas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo sprendimas kaip teisingumo aktas: disertacija
Alternative Title:
Court decision as an act of justice
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
139 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis šio darbo tikslas yra nustatyti teismo, kaip suverenios teisminės valdžios institucijos, sprendimo galią ir vietą teisės sistemoje. [...] Pirmoji darbo dalis yra paremta teismo sprendimo, kaip teisinio instituto, tikrosios prasmės ieškojimu. [...] Antrojoje dalyje autorius išskiria teismo sprendimų motyvavimo būtinybę bei reikšmę. [...] Trečiojoje dalyje autorius ieško teismo sprendimo kaip teisingumo akto teorinio ir praktinio argumentavimo. [...] Išanalizavus darbe aprašytas koncepcijas, matomas teismo sprendimo, kaip teismo nuomonės, išskirtinumas ne tik civiliniame procese, bet ir socialiniuose santykiuose. Minėta išskirtinumą atspindi šios darbo tezės: 1. Teismui, kaip teisminės valdžios institucijai, priklauso vadovaujantis vaidmuo civiliniame procese. 2. Teismo sprendimas – tai civilinio proceso teisės teismo dokumentas, savo prasme išreiškiantis valdingą, visuotinai pripažįstamą teismo išvadą konkrečiame civiliniame ginče. 3. Teismo sprendimas dėl teisės aiškinimo ir vystymo funkcijų turi gana didelę įtaką teisėkūroje. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The principal aim of this work is to establish the power and position of the court decision as a sovereign judicial government institution in the legal system. [...] The first part is based on the search for the genuine significance the court decision as a legal institution. […] In the second part the author highlights the necessity for reason and meaning of the court decision. […] In the third part, the author searches for theoretical and practical arguments for the court decision as an act of justice. [...] Having analysed the concepts described in the work, the separateness of the court decision in the civil process and in social relations can be seen as legal opinion. The separateness mentioned is reflected in these theses 1. The court, as a government institution, has to play a leading role in the civilian process. 2. The court decision is a civilian process court document. Its meaning expresses the dominating, universally recognised court conclusion in a specific case of civilian defence. 3. The court decision on the legal clarification and development function has a significant impact on the process of making laws. […] The main aim of this work is to establish the decision-making power of the institution of sovereignty law and its position in the legal system.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10735
Updated:
2022-02-07 20:08:41
Metrics:
Views: 83
Export: