Raginimas įvykdyti sprendimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Raginimas įvykdyti sprendimą
Alternative Title:
Incitement to perform the court’s decision
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 1 (103), p. 22-29
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama raginimo įvykdyti sprendimą pateikimo skolininkui vykdymo procese teisinis reglamentavimas. Autorius analizuoja raginimo įvykdyti sprendimą teisinę reikšmę. Skolininkas raginimu įvykdyti sprendimą įspėjamas apie gresiančią priverstinio vykdymo proceso pradžią ir neigiamas to pasekmes. Todėl raginimas įvykdyti sprendimą turi didžiulę prevencinę reikšmę, skatinančią skolininką įvykdyti teismo sprendimą. Autorius nurodo, kad raginimas sukelia svarbias teisines pasekmes ne tik skolininkui, bet ir išieškotojui bei antstoliui. Gavęs raginimą įvykdyti sprendimą skolininkas gali ginti savo teises iki priverstinio vykdymo pradžios (informuoti antstolį apie kliūtis priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste – CPK) 651 str. 2 d.), skųsti antstolio veiksmus (CPK 510 str.) ir kt., išieškotojas gali pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis (CPK 662 str. 1 d.), iki priverstinio vykdymo pradžios gali raštu nurodyti, iš kokio skolininko turto ar pajamų išieškoma pirmiausia). Antstolis, išsiuntęs raginimą, gali reikalauti informacijos apie skolininko turtą, o esant tam tikroms sąlygoms gali ir areštuoti skolininko turtą.Straipsnyje nagrinėjamos galimybės tobulinti raginimo įvykdyti sprendimą teisinį reglamentavimą, kad būtų išvengta vykdymo proceso šalių teisių pažeidimų. Autorius nurodo, kad reikėtų pakeisti galiojantį CPK 661 straipsnį ir nustatyti, kad raginimas įvykdyti sprendimą nesiunčiamas tik tais atvejais, kai vykdomi teismo sprendimai dėl turto konfiskavimo ir skubiai vykdytini teismo sprendimai. Autoriaus nuomone, raginimo įvykdyti sprendimą neįteikimas skolininkui ar netinkamas įteikimas gali būti pagrindas tolesnius vykdymo veiksmus pripažinti neteisėtais, o CPK nustatyti atvejai, kai raginimas skolininkui nesiunčiamas bei reikalavimas skolininkui deklaruoti turtą nepasibaigus raginime nustatytam terminui įvykdyti sprendimą pažeidžia skolininko teises. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Priverstinis vykdymas; Vykdymo procesas; Civil procedure; Forced performance; Performance process.

ENArticle discusses legal regulation related with the presentment of incitement to perform the court’s decision to the debtor in performance process. Author analyses the legal importance of incitement to perform decision. In court practice the delivery of incitement to perform decision to the debtor is deemed to be the primary implementation of bailiff’s actions. With the incitement to perform decision the debtor is informed, that recoverer began the performance process and if the debtor during fixed period of time won’t perform the court’s decision so the forced performance process will be started. Implementing decision in force because of money enforcement the debtor firstly suffers materially. He has to pay the expenditure of performance. Selling the property in auction, the selling price of property is mostly lower then the price in market. Forced performance of court decision to the debtor causes also negative legal and in some cases moral consequences. If the debtor doesn’t implement monetary nature court’s decision he can be inscribed into debtor’s register and to get a credit becomes very hard. When the forced performance process is started and the lodging of debtor is seized, in which the debtor and his family lives, the bailiff and potential buyers from auction can visit and look over this lodging.Forced performance of court decision negative consequences is very important inducement to the debtor to perform the decision in good will. By the incitement to perform the court’s decision the debtor is warned about the threaten start of forced performance process and consequences. That is why incitement to perform the court’s decision has enormous preventive importance, which influence the debtor to perform the court’s decision. When the debtor delivers the incitement he can plead for his rights till the forced performance beginning, for example, initiate the bankruptcy, inform bailiff about obstacles to accept executive document to perform and start implementation actions and etc. Incitement to perform the decision may give rise the processional consequences not only to debtor, but also to other process participants: bailiff and recoverer. Bailiff requests the information about the debtor property and in some cases can seize the debtor’s property. Accordingly after the dispatch or delivery of incitement to perform the decision, the debtor may cause negative consequences related with his properties search and seize. [...]. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40866
Updated:
2019-02-04 19:07:37
Metrics:
Views: 43    Downloads: 10
Export: