Teisinių santykių subjektai vykdymo procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinių santykių subjektai vykdymo procese
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 7 (109), p. 39-46
Summary / Abstract:

LTKai kuriais atvejais teismo procesas nesibaigia teismo sprendimo priėmimu. Materialinei subjektinei teisei įgyvendinti būtinas ir antrasis teisminės gynybos etapas -- priverstinis teismo sprendimo vykdymas. Teismui kaip valdžios institucijai valdingi įgaliojimai suteikti ne tik valstybės vardu priimti sprendimus, bet ir prievarta užtikrinti priimto teismo sprendimo įvykdymą. Tačiau vykdymo procesas, nors ir būdamas baigiamąja civilinio proceso stadija, pasižymi tam tikra specifika. Vykdymo procese susiklostantiems teisiniams santykiams būdingas subjektų daugetas, valdingi įgaliojimai vykdymo procese suteikti ne tik teismui, bet ir teismo sprendimus vykdančiam subjektui -- antstoliui. Klausimas dėl civilinių procesinių teisinių santykių struktūros doktrinoje sprendžiamas nevienareikšmiškai. Autorė šiame straipsnyje atskleidžia pagrindines civilinio proceso teisės doktrinoje išsakytas nuomones dėl teisinių santykių, jų struktūros bei juose dalyvaujančių subjektų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vykdymo procesas; Execution.

ENIn certain cases court proceedings are not over upon making the decision of the court. In order to implement the material subjective right, another phase of court defense is necessary, i. e. the forced execution of the decision of the court. The authorizations, provided to the court as an institution, entitle the court not only to make decisions on behalf of the state but also to ensure the implementation of the made decision. However the process of implementation, although being the final phase of the civil proceedings, characterizes with certain specifics. A multitude of subjects is characteristic of the legal relations, emerging in the process of implementation of the court decision, the authorizations in the process are granted not only to the court, but also to the subject, executing the court decision, i. e. the bailiff. The issue regarding the structure of the civil procedural legal relations within the doctrine is resolved ambiguously. In her article the author reveals the main opinions of the legal relations, their structure and the subjects, participating in such relations, expressed in the doctrine of the law of civil proceedings.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13934
Updated:
2018-12-20 23:16:25
Metrics:
Views: 67    Downloads: 10
Export: