Transport management: the popularity of study programmes among the applicants to Lithuanian universities evaluating the qualifications of graduates in the labour-market

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Transport management: the popularity of study programmes among the applicants to Lithuanian universities evaluating the qualifications of graduates in the labour-market
Alternative Title:
Transporto vadyba: studijų programų populiarumas tarp stojančiųjų asmenų į universitetines Lietuvos aukštąsias mokyklas ir transporto vadybininkams keliami reikalavimai darbo rinkoje
In the Journal:
Transportas. 2009, t. 24, nr. 2, p. 154-169
Keywords:
LT
transporto vadyba; Lietuvos aukštosios mokyklos; stojantieji; jungtinė stojimo tvarka; studijų programos; statistiniai duomenys; konkurencija; konkurencingumo indeksas; motyvacijos indeksas; konkurencijos lygis; populiarumas; darbo jėgos rinka.
EN
transport management; higher schools of Lithuania; applicants; joint admission; study programmes; statistical data; competition; competitiveness index; motivation index; average competitive mark; popularity; labourmarket.
Summary / Abstract:

LTLietuvai įstojus į Europos Sąjungą, transportas tapo viena iš prioritetinių ūkio šakų. Kiekvienos šalies, taip pat ir Lietuvos, raida labai priklauso nuo darnaus transporto sistemos funkcionavimo ir plėtojimo, vietinių ir tarptautinių vežimų. Transporto sistemos efektyvumas susijęs su specialistų, dirbančių šioje srityje, kvalifikacijos. Vieni iš jų - transporto vadybininkai ir ekonomistai. Straipsnyje pateikiami valstybinių ir privačių transporto įmonių ir firmų darbdavių anketinės apklausos rezultatai. Darbdaviai gavo apklausos anketas, kuriose jie pažymėjo vienokių arba kitokių reikalavimų esamiems ir būsimiems transporto vadybininkams ir ekonomistams svarbą. Transporto vadybininkai, turintys universitetinį išsilavinimą, rengiami dviejose Lietuvos aukštosiose mokyklose - Vilniaus Gedimino technikos universitete (bakalaurai, magistrai ir mokslų daktarai) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje (bakalaurai). Trumpai aprašytos ir palygintos pirmosios pakopos studijų programos (suteikiamas laipsnis – vadybos ir verslo administravimo bakalauras), stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo sistema, pateikti ir išanalizuoti stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo statistikos duomenys, universitetinių pagrindinių studijų programų transporto vadybos populiarumas.

ENThe accession of Lithuania to the European Union made transport one of the most important branches of national economy. Presently, economic development is hardly possible without an efficient transport system (providing both local and international transportation). The operation of industrial, construction and agricultural enterprises as well as work efficiency and a public opinion largely depend on the reliability and effective performance of transport systems which is not possible without qualified transport managers. The paper presents requirements raised for controlling the abilities and level of educating specialists in Transport Management and introduces employee assessment at student skills. Specialists in Transport Management are trained at vocational and higher schools of Lithuania. Experts in the field of Transport Management are trained at two university-level higher schools in Lithuania (Bachelors, Masters and Doctors) including Vilnius Gediminas Technical University and The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. Although both study programmes taught at the above mentioned higher schools cover the area of Transport Management, they have some differences discussed in the paper. A brief survey of admission to Lithuanian higher schools is analyzed in the article. Some statistical data on the popularity of study programmes chosen by the applicants participating in the joint admission programme to Lithuanian higher schools is presented in the article. Also the popularity of the study programmes of Transport Management (competition, competitiveness indices and average competitive marks and motivation indices) available at two higher schools of Lithuania is described. [From the publication]

ISSN:
1648-4142
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22067
Updated:
2020-02-13 18:17:39
Metrics:
Views: 50
Export: