Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikio vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikio vertinimas
Alternative Title:
Assessment of the need for specialists with higher education
In the Journal:
Verslas: teorija ir praktika [BTP] [Business: theory and practice]. 2010, t. 11, Nr. 1, p. 20-29
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Darbo sąlygos / Working conditions.
Summary / Abstract:

LTRemiantis įvairiais duomenų šaltiniais straipsnyje vertinamas aukštąjį išsilavinimą turinčių specialistų poreikis. Analizuojama, kaip keitėsi šios tiriamos asmenų grupės dinamikos tendencijos. Nemažai dėmesio straipsnyje skiriama specialistų poreikio prognozavimo problematikai, straipsnyje apžvelgiama užsienio šalių patirtis nustatant ir prognozuojant specialistų poreikį. Siekiant geriau išsiaiškinti esamą situaciją, buvo atlikta užimtų ir laisvų darbo vietų struktūrų lyginamoji analizė pagal profesijų grupes. Toks lyginimas rodo užimtų ir laisvų darbo vietų struktūrų neatitiktį skirtingo išsilavinimo darbuotojų grupėse. Be to, siekiant įvertinti padėtį, išsamiau buvo pasinaudota sociologinių tyrimų rezultatais, kurie papildyti skaičiavimais, atliktais pasitelkus darbo biržos duomenų baze. Tai padėjo įvertinti darbo rinkoje esančių specialistų profesinės struktūros būklę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aukštasis išsilavinimas; Darbo paklausa; Darbo pasiūla; Darbo pasiūla ir paklausa, specialistų poreikio tyrimų metodologija, užimtos ir laisvos darbo vietos, profesinė struktūra; Profesinė struktūra; Specialistai; Strateginis planavimas; Studijų kryptys; Užimtos ir laisvos darbo vietos; Fields of study; Filled vacancies and vacancies; Higher education; Labour demand; Labour supply; Labour supply and demand, methodology of researching the needs for professionals; Occupational structure; Specialists; Strategic planning; Vacancies; Vocational structure; Vocational structure (or occupational structure).

ENAccording to various sources the need for specialists with higher education is assessed in the article. The tendencies of change in group dynamics are analysed. Important priority of the article is prognosis of the need for specialists. For the analysis and prognosis of the need for specialists, the experience of foreign countries is overwied. The comparative analysis of structures by occupational groups was carried out on the vacancies and filled vacancies in order to get deeper understanding of the current situation. This comparison shows the inadequacy of filled vacancies and vacancies in employee groups with different education. The results of sociological researches supplemented by calculations carried out with the assistance of Labour Exchange database were used to assess the current situation in more detail. This helped to assess the situation at occupational structure of specialistsin labour market. [From the publication]

ISSN:
1648-0627; 1822-4202
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24422
Updated:
2018-12-17 12:41:10
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: