Baltijos šalių ekonomikos augimo apskaita

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltijos šalių ekonomikos augimo apskaita
Authors:
In the Journal:
Pinigų studijos. 2003, Nr. 3, p. 14-34
Keywords:
LT
Ekonomikos plėtra / Economic development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Baltijos šalių ekonomikos augimas ir jo kitimo veiksniai taikant Cobb- Douglas visuminės gamybos funkciją. Tyrimo laikotarpis – 1995–2002 m. Taikant ekonometrinius metodus, apskaičiuotas Baltijos šalių kapitalo fondas ir įvertintas bendras gamybos veiksnių našumas. Nustatyta, kad bendras gamybos veiksnių našumas buvo svarbiausias Lietuvos ekonomikos augimo šaltinis, o Estijos ekonomikos augimą lėmė didėjančios investicijos į pagrindinį kapitalą. Veiksnių, nulėmusių Latvijos ekonomikos augimą, įtaka buvo daugiau ar mažiau subalansuota. Apskaičiuotas potencialus BVP didėjimo tempas leidžia tikėtis, kad dabartinį ES15 pajamų, tenkančių vienam gyventojui, lygį Baltijos šalys greičiausiai pasieks apie 2021–2022 m., o tam, kad pajamos visiškai suartėtų, papildomai prireiks dar 10–15 metų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekonomikos augimas; Visuminė gamybos funkcija; Kapitalo fondas; Darbas; Bendras gamybos veiksnių našumas; Potenciali gamyba; Economic growth; The aggregate production function; Capital fund; Labor; Total factor productivity; The potential production.

ENThe article examines the growth of economy in the Baltic States and its development factors by applying the Cobb-Douglas universal production function. The time period under study is 1995–2002. By applying the econometric methods, the capital fund of the Baltic States was calculated and the overall performance of the production factors was evaluated. It was identified that the overall performance of the production factors was the most important source for growth of economy in Lithuania and the growth in Estonia was determined by the increasing investments into the main capital. The influence of the factors, which determined the growth of economy in Latvia, was more or less balanced. The calculated potential rate of increase of the GNP gives reasons to believe that the Baltic States are going to reach the present level of revenues per one resident, existing in the EU-15, in 2021–2022 and in order for the revenues to reach the complete approximation, an additional 10 – 15 years’ period will be needed.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12677
Updated:
2018-12-17 11:10:57
Metrics:
Views: 35    Downloads: 6
Export: