Verslo ciklų ir užimtumo lygio sąryšio vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslo ciklų ir užimtumo lygio sąryšio vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of business cycle and unemployment rate relationship
In the Journal:
Vagos. 2005, nr. 69 (22), p. 47-53
Keywords:
LT
Užimtumo lygis; Verslo ciklas; Žemes ūkis.
EN
Agriculture; Business cycle; Business cycle,; Unemployment rale.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autoriai susistemina ekonominėje literatūroje pateiktas verslo ciklo sampratas, jo fazes ir atsiradimo priežastis, analizuoja verslo ciklo ir gyventojų užimtumo lygio sąryšį. Nagrinėjami du pagrindiniai ekonominiai rodikliai, pagal kuriuos galima nustatyti verslo ciklo pokyčius bei kitimo tendencijas, t. y. BVP ir užimtumo lygis Straipsnyje naudojami statistiniai duomenys (1992-2003 m.) siekiant išanalizuoti verslo ciklų ir užimtumo lygio sąryšį pagal žemės ūkio sektoriaus pavyzdį Lietuvoje. Ekonomikos cikliškumo įtaka žemės ūkio sektoriui nustatoma analizuojant bendruosius žemės ūkio produkcijos apimties pokyčius. Darbe padarytos išvados leidžia teigti, kad verslo ciklai tiesiogiai veikia žemės ūkio sektorių bei užimtumo lygį jame. Numačius tikslias verslo ciklų kitimo tendencijas, galima prognozuoti būsimus pokyčius žemės ūkio sektoriuje. [Iš leidinio]

ENBusiness cycles are swings in total national output, income, and employment, marked by widespread expansion or contraction in many sectors of the economy. Business cycle has been analysed by C.R. McConnell (1990), P.A. Samuelson (1989), J. Sloman (1999). P. Wonnacott, R. Wonnacott (1994), Martinkus, Žilinskas (2001). E. Mansfield (1989), M. Hirschcy, J.L. Pappas (1998), R. Dornbusch, S. Fischer, R. Starts (1998), R.J. Ruffin, P.R. Gregory (1983), B.R. Schiller (1993), R. Paliulyte (2004), etc. Business cycle and unemployment rate relation has been analysed by E. G. Dolan, D. Lindsey (1988), P.A. Samuelson. W.D. Nordhaus (1992), D.N. Hyman (1989), P. Mikučionis (1998), etc. Most theories of the business cycle state that the cycles are irregular in amplitude, timing and duration as well as in the way they affect particular industries, sectors of economy. Four phases of the business cycle have been distinguished: expansion, peak, recession, and trough. Economists have suggested a wide variety of reasons for business cycles. In order to find causes of business cycles external and internal factors have to be examined There is a clear relation between movements in output and the unemployment rate over the business cycle. The article develops the tendencies of cyclical fluctuations and unemployment rate in Lithuanian agricultural sector. Knowing fluctuations of economic activity and their impact on the whole economy or on particular sector of economy allows forecasting, which helps to make decisions adequate to economic conditions Agriculture is one of the most important sectors of economy in Lithuania and it is very important to analyse the impact of economic cyclical fluctuations on this sector. [From the publication]

ISSN:
1648-116X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47706
Updated:
2019-02-05 23:06:40
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: