Lietuvos ekonominės integracijos gairės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonominės integracijos gairės
Alternative Title:
Benchmarks of Lithuania‘s economic integration
In the Journal:
Intelektinė ekonomika. 2007, Nr. 1(1), p. 82-86
Keywords:
LT
Ekonominė integracija; Integracijos sąlygojamas augimas; Makropolitika.
EN
Economic integration; Integration influenced growth; Macropolicy.
Summary / Abstract:

LTTVF tyrimai parodė teigiamą narystės poveikį naujų ES narių ekonomikos augimui, bet šios šalys pastaruoju metu patyrė ir didėjančius užsienio prekybos disbalansus. Mokslininkai skiria techninės pažangos paspartėjimo sąlygojamą integraciją ir integraciją, lemiamą didesnių kapitalo investicijų. Lietuva, formuodama savo ekonominę politiką ES sudėtyje, siekia įgyvendinti plataus masto infrastruktūrinius projektus, grindžiamus integracijos sąlygojamo augimo investiciniu potencialu. Kaip rodo Lietuvos ekonominės plėtros restruktūrizavimo patirtis, investicijos savaime neužtikrina stabilaus ekonominio augimo -jam būtinas stabilus ekonominio efektyvumo didėjimas. Racionalus ES paramos panaudojimas yra tuomet, jei ji panaudojama naujoms žinioms diegti, jomis paremtam konkurencingumui didinti, naujoms technologijoms plėtoti, institucijų funkcionavimui gerinti. Straipsnyje apžvelgiami integracijos skatinamo ilgalaikio Lietuvos ekonominio augimo šaltiniai bei veiksniai. [Iš leidinio]

ENIn the past several years, the ten new Central and Eastern European members of the EU have enjoyed rapid growth but frequently alongside growing external imbalances. Economists have pointed to rising vulnerabilities, but markets express a positive view about the potential of these countries which is seen from compressed sovereign bond yields. The latest IMF study finds that the EU membership is a key factor behind a favourable treatment of CEE countries, including Lithuania, by markets. Scientists single out two types of integration - integration incited by technological progress, when sustainable economic growth is achieved because of the acceleration of technological progress, and integration incited by the growing contribution of capital, when heavier investment determines bigger production and, in its turn, heavier investment again. In projecting its economic policy as a member of the EU, Lithuania focuses a lot of attention to the implementation of large-scale infrastructural projects, emphasising the investment potential of the growth of the integration process. The experience of the period of domestic economy restructuring has, however, revealed that investment as such does not set preconditions for a consistent economic growth. Consistent economic growth is only attainable with a constant increase in economic efficiency. Rational use of EU support can be defined as an outcome of the application of new knowledge. A stable, outward-oriented and competitive macro-economic policy setting, a solid knowledge base, well-functioning institutions, an environment conducive to global learning and a competitive environment for the generation and diffusion of new technologies are some of the necessary conditions for sustained growth. This article reviews the sources and determinants for integration driven long-term economic growth in Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1822-8011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18385
Updated:
2018-12-17 12:05:54
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: