Theoretical issues of relationship between unemployment, poverty and crime in sustainable development

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Theoretical issues of relationship between unemployment, poverty and crime in sustainable development
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Nedarbas; Nusikaltimai; Nusikaltimas; Ryšys; Skurdas; Sąsaja; Coherence; Crime; Poverty; Sustainable development; Unemployment.
Keywords:
LT
Darnus vystymasis; Nedarbas / Unemployment; Nusikaltimai / Crimes; Ryšys; Sąsaja; Skurdas.
EN
Coherence; Crime; Poverty; Sustainable development.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas yra išanalizuoti ryšio tarp nedarbo, skurdo ir nusikalstamumo tvarios teorinius aspektus plėtros požiūriu. Straipsnyje sistemiškai išanalizuoti Lietuvos ir užsienio autorių tyrimai ir teorinis požiūris į sąsajas tarp nedarbo lygio ir skurdo, skurdo ir nusikalstamumo bei nedarbo lygio, skurdo, nusikalstamumo tarpusavio sąveika. Galima teigti, kad aukštesnis nedarbo lygis reiškia, kad yra daugiau bedarbių žmonių, kurie gyvena žemiau skurdo lygio. Tačiau nedarbas ir skurdas yra sudėtingas reiškinys ir jį reikia tirti ne tik atsižvelgiant į atskiros šalies sąlygas, bet taip pat į atskirus šalies regionus. Ši problema labai aktuali Lietuvoje, kurioje regionų socialinio-ekonominio vystymosi netolygumai yra aiškiai pastebimi. Mokslinėje literatūroje plačiai analizuojami ryšiai tarp nedarbo ir nusikalstamumo. Logiška prielaida, kad nedarbas yra esminis veiksnys nusikalstant, yra akivaizdžiai patvirtinama tyrimuose, kurie buvo atlikti Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį. Analogišką išvadą straipsnio autoriai daro šiandien ir straipsnyje pateikiami tai patvirtinantys statistiniai duomenys. Jie rodo, kad tiek Lietuvoje, tiek jos regionuose užpuolimų dažnis koreliavo su nedarbo tendencijomis. Apibendrinant ryšį tarp skurdo ir nusikalstamumo, galima teigti, kad ryšio stiprumas priklauso nuo nusikaltimų pobūdžio. Skurdas stipriausiai koreliuoja su turtiniais nusikaltimais. Straipsnyje triada (nedarbas – skurdas – nusikalstamumas) analizuojama kaip priežasties–pasekmės socialinis ekonominis procesas. Tvarios plėtros požiūriu jis yra analizuotas mažai.

ENThis paper analyzes theoretical issues of relationship between unemployment, poverty and crime in sustainable development. The concepts of these socio-economical categories were analyzed and theoretical aspects of relationship between unemployment, poverty and crime were disclosed. It was found that unemployment, poverty and crime, as distinct socio-economical process is not widely considered in the literature. More often the specific relationships between two of the variables are studied. The evaluation of unemployment and poverty, unemployment and crime, crime and poverty showed that all three components are linked together through a negative connotation with socio-economical consequences, which further reinforces the ignoring of principles of sustainable development in the socio-economical policy of the country. [From the publication]

DOI:
10.9770/jssi.2013.2.3(5)
ISSN:
2029-7017
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46387
Updated:
2018-12-17 13:33:29
Metrics:
Views: 50    Downloads: 19
Export: