Emigracijos poveikis Lietuvos ekonomikai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emigracijos poveikis Lietuvos ekonomikai
In the Journal:
Pinigų studijos. 2006, Nr. 2, p. 21-41
Keywords:
LT
Emigracija; Nedarbo lygis; Darbo užmokestis; Kvalifikuota (nekvalifikuota) darbo jėga.
EN
Emigration; Unemployment; wages; qualified (unskilled) labor force.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas emigracijos, kilusios Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, poveikis šalies ekonomikai. Taikant dinaminį bendrosios pusiausvyros modelį, nustatyta, kad šis poveikis yra nevienareikšmis: viena, mažėja bedarbių skaičius ir nedarbo lygis, kita, sumažėja gyventojų, o tai "ceteris paribus” daro neigiamą poveikį vidaus paklausai ir bendrajam vidaus produktui. Tyrimo rezultatai rodo, kad dėl emigracijos pakilo dirbančio nekvalifikuoto asmens darbo užmokestis, o poveikis dirbančio kvalifikuoto asmens darbo užmokesčiui buvo neigiamas. Mažėjant gyventojų, šiek tiek sumažėja biudžeto įtampa ir su darbo santykiais susijusių pajamų mokesčio tarifas. Trumpu laikotarpiu šalis per metus patiria ekonominį nuostolį, kuris sudaro 0,7-1,0 procentą, o ilgu laikotarpiu - 7 procentus bendrojo vidaus produkto. Dėl emigrantų srauto, sudarančio 1 procentą darbo jėgos, per pirmuosius dvejus metus šalies ekonomikos patirtas nuostolis yra 0,5 procento bendrojo vidaus produkto. [Iš leidinio]

ENThe article examines the influence of emigration, which emerged after Lithuania became a Member State of the European Union, to the country’s economy. By applying the dynamic model of the common balance, it was established that the influence is ambiguous: on one hand, the number of unemployed persons and the level of unemployment is reducing, on the other, the number of residents is decreasing, which, "ceteris paribus” has a negative influence on the domestic demand and the gross national product. The results of the study show that due to the emigration, the work remuneration of a non-qualified employed person has grown and the influence on the work remuneration of a qualified employed person was negative. With the reduction of the number of residents, the budget tension and the tariff of the tax on the income, pertaining to employment relations to a certain extent decreased. In the short-term perspective the country incurs an annual economic loss, amounting to 0.7-1.0 per cent and in the long-term perspective – 7 per cent of the gross national product. Due to the flow of emigrants, which amounts to one per cent of the labour force, the loss, incurred by the country’s economy during the first two years, amounted to 0.5 per cent of the gross national product.

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12739
Updated:
2018-12-17 11:52:51
Metrics:
Views: 40    Downloads: 17
Export: