Vestuvinių dainų tipas "Karvelėli mėlynasis": vaizdinių prasmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vestuvinių dainų tipas "Karvelėli mėlynasis": vaizdinių prasmė
Alternative Title:
The Sense of the images of wedding songs of the type Karvelėlis mėlynasis (Little Blue Dove)
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 1, p. 36-40
Keywords:
LT
Dainos / Songs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – vestuvinių dainų tipo “Karvelėli mėlynasis”vaizdiniai paukštis ir žuvis. Straipsnio tikslas – tirti paukščio ir žuvies prasmę “Karvelėli mėlynasis” tipo dainose. Straipsnyje taikomi sinchroninis, diachroninis, iš dalies ir lyginamasis metodai. Straipsnyje autorė mėgina atkreipti dėmesį į vieną reikšmingiausių dainuojamosios tautosakos įvaizdį – paukštį. Jis būdingas daugeliui lietuvių vestuvių dainų. Zoomorfinis motyvas atsiskleidžia kaip daugiaprasmis tik nagrinėjamas kitų dainoms būdingų poetinių įvaizdžių kontekste. Straipsnyje mėginama aptarti ne tik paukščio, bet iš dalies ir žuvies vaizdinį bei šovimo/gaudymo veiksmo prasmę gana gausaus “Karvelėli mėlynasis” tipo dainose, išsiskiriančia savita poetine raiška. Apibendrinus autorė pastebi, kad šio tipo dainose paukščio ir žuvies vaizdiniai siejami su vyriškuoju ir moteriškuoju pradu. Paukštis ir žuvis laikyti simboliais. Medžiotojas ir medžiojamasis įprasmina tą patį pradą: kai medžiotojas – vyras, ir medžiojamasis (karvelėlis) tautosakoje simbolizuoja vyriškąjį pradą; kai gaudomasis (karosas) simbolizuoja moteriškąjį pradą, jį gaudančioji – mergina. Medžioklė yra laikytina tam tikru vestuviniu ženklu, reiškiančiu pasirengimą tekėti/vesti.Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Vestuvinės dainos; Vaizdiniai; Folk songs; Wedding songs; Images.

ENThe subject of the article is images (birds and animals) of the wedding songs “Blue Pigeon”. The aim of the article is to analyze the meaning of the bird and fish in the songs of “Blue Pigeon” type. Synchronous, diachronic and partially comparative methods are applied in the article. The author of the article tries to focus to one of the most important images of folklore. That image is a bird. It is typical for many Lithuanian wedding songs. The author tries to discuss not only the image of a bird but also the image of fish as well as the importance of firing/catching act. These are very often in songs of “Blue Pigeon” type, which distinguishes in terms of individual poetical expression. In the summary, the author notes that in songs of this type, the images of bird and fish are associated with female and male images. Bird and fish were considered symbolic. A hunter and a hunting object represent the same origin: if a hunter is a man, then a hunting object (pigeon) represents masculine origin. If a woman or a girl catches a crucian, her catch represents feminine origin. Hunting was considered a symbol of marriage, which meant readiness to get married.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7807
Updated:
2018-12-20 22:57:33
Metrics:
Views: 24    Downloads: 4
Export: