Kvapas lietuvių liaudies dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kvapas lietuvių liaudies dainose
Alternative Title:
Smell in Lithuanian folksongs
In the Journal:
Acta humanitarica universitatis Saulensis [Acta humanit. univ. Saulensis (Online)]. 2013, t. 17, p. 204-215. Kvapas kultūroje
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Ideologija. Pasaulėžiūra / Ideology. Worldviews; Malonus / nemalonus kvapas; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTKvapas – viena pagrindinių žmogaus juslių. Dabartiniame pasaulyje maloniam kvapui skleisti ar nemaloniam panaikinti, įvairioms aromaterapijoms žmonės link skirti nemažai lėšų. Reikia pasakyti, jog ir tradicinėje kultūroje geras kvapas nebuvo nereikšmingas: želdinių tyrinėtojų surinkta medžiaga rodo, kad medžiai, krūmai, gėlės, kiti žolynai buvo sodinami būtent dėlto, jog skleidė malonų kvapą. Folkloro tekstuose, ypač liaudies dainose, poetinės priemonės naudojamos žmogaus dvasinei būsenai, jausmams, kartais santykiams tarp žmonių išreikšti. Vienas šių daugiareikšmių objektų yra ir kvapas. Tad šio tyrimo objektas – kvapas lietuvių liaudies dainose. Tyrimo imtis – lietuvių liaudies dainų tekstai, kurių peržiūrėta daugiau kaip 3000. Taip pat pasitelkiami lietuvių šeimos švenčių etnografiniai aprašai, materialinės kultūros tyrinėjimai. Straipsnyje daugiausia dėmesio kreipta į kvapo reikšmę vestuvinės tematikos, šeimos santykių ir apskritai žmogaus santykio su gamta plotmėje, todėl nagrinėjami vestuvinių, šeimos, darbo, kalendorinių apeigų, dainų žanrai, taip pat dainos apie gamtą. Vestuvinės tematikos dainose kvapas tampa svarbiu požymiu renkantis būsimą gyvenimo partnerį. Išryškėja vyno kvapo vestuvinė semantika.Malonus kvapas siejosi su jaunyste, žmogaus ir sykiu gamtos gyvenimo pavasariu. Galima liaudies dainų erdvėje įžvelgti ir tendenciją, kai malonūs kvapai siejami su dangiškąja sfera, priešingai, nemalonūs kvapai ar kvapo netekimas – su perėjimu į kitą amžiaus tarpsnį, senatve ir chtoniškąja sfera apskritai. Kvapas tampa svarbus ir idealizuojant savą aplinką, artimuosius. Kartu jis turi ir psichologinę reikšmę: padeda nusiraminti, susigrąžinti teigiamas emocijas. Ši kvapo funkcija nelieka nepastebėta ir lietuvių liaudies dainose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liaudies dainos; Malonus / nemalonus kvapas; Papročiai; Tradicinė pasaulėžiūra; Vestuvių; Vestuvių papročiai; Bad/ good smell; Folk songs; Folksongs; Pleasant / unpleasant smell; Traditional worldview; Wedding customs.

ENSmell is one of the main human senses. Nowadays people tend to spend rather big sums of money for aromatherapy, removal of unpleasant smell, wearing scent. It should be noted that smell is important in traditional culture, people plant and grow trees, bushes, flowers, grass mainly because they smell nice. Various poetical means are used in folklore texts, especially folk songs, to express man's mental state, feelings, even relations between people. One of them is smell. The subject of this paper is smell in Lithuanian folksongs. Over 3 000 texts of Lithuanian folksongs, descriptions of wedding customs, research papers on culture were studied in order to illustrate use of smell. The aim of the study is to reveal the meaning and sense of smell in Lithuanian folksongs. The paper focuses on the meaning of smell in folk songs in the context of wedding traditions and family relationships. Analysis showed that smell plays an important role choosing a wedding partner. The smell of wine was found in wedding folksongs. Youth, awakening of nature, human life are also associated with nice smell. A tendency to link nice smell to heaven and bad to ageing was noticed. Nice smell is also linked to close environment, family members. Nice smell gives a psychological effect, helps to calm down, regain positive emotions. [From the publication]

ISSN:
1822-7309; 2424-3388
Related Publications:
 • Iš dainų poetikos: vyno įvaizdis ir jo kontekstas / Bronė Stundžienė. Tautosakos darbai 2004, 27, p. 32-56.
 • Lietuvių kalbos žodynas (t. I-XX, 1941-2002): elektroninis variantas / Lietuvių kalbos institutas ; redaktorių kolegija. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija, 2018). 1 elektroninis išteklius (online).
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 12,[D.] 2, Darbo dainos.Laukų ir namų darbų dainos / parengė Vanda Misevičienė ; melodijas parengė Zofija Puteikienė, Živilė Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997. 684 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 20,Kn. 1, Kalendorinių apeigų dainos.Advento-Kalėdų dainos / [LLD] redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 749 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 2,[D.] 1, Vestuvinės dainos.Piršlybų dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1983. 884 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 4,[D.] 2, Vestuvinės dainos.Sutartuvių - jaunojo išleistuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ir B. Stundžienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1988. 573 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 5,[D.] 3, Vestuvinės dainos.Mergvakario ir jaunojo sutiktuvių dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1989. 669 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 6,[D.] 1, Darbo dainos.Rugiapjūtės, avižapjūtės ir grikių rovimo dainos / parengė V. Misevičienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1993. 588 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 7,[D.] 1 / Šeimos dainos. parengė L. Sauka ; melodijas parengė V. Juodpusis. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 613 p.
 • Lietuvių liaudies dainynas. T. 8,[D.] 4, Vestuvinės dainos.Jaunosios ieškojimo - išvažiavimo į jungtuves dainos / parengė B. Kazlauskienė ; melodijas parengė Z. Puteikienė, Ž. Ramoškaitė. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994. 629 p.
 • Lietuvių tautosaka : įvadas : vadovėlis humanitarinių mokslų studentams / Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. 263 p.
 • Rytų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra / Rasa Bertašiūtė, Vitalija Vasiliauskaitė, Gražina Žumbakienė, Rolandas Bortkūnas, Neringa Norvaišaitė. Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2009. 119 p.
 • Tabako kilmės aiškinimai etiologinėse sakmėse / Martynas Vingrys. Tautosakos darbai 2012, 44, p. 64-80.
 • Vakarų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra Rasa Bertašiūtė, Vingaudas Baltrušaitis, Ilona Burinskaitė, Gražina Žumbakienė ; Etninės kultūros globos taryba. Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2008. 96 p.
 • Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje / Aušra Kavaliauskienė. Liaudies kultūra. 2002, Nr. 3, p. 8-23.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52859
Updated:
2018-12-17 13:41:38
Metrics:
Views: 48    Downloads: 8
Export: