Spalvų simbolika lietuvininkų dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Spalvų simbolika lietuvininkų dainose
Alternative Title:
Colour symbolic in the poetry of Lietuvininkai folk songs
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2001, Nr. 7, p. 54-71
Keywords:
LT
Liaudies dainos.
EN
Folk song.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti atskirų spalvų simbolinę prasmę lietuvininkų dainose bei pabandyti aiškinti jų simboliką. Tyrimų išvados sako, kad simbolinę prasmę lietuvininkų dainose turi žalia, juoda, raudona ir balta spalva. Žalia spalva neretai įprasmina brandą, vestuvių virsmą, ryšį su anapusiniu pasauliu. Tokie poetiniai vaizdiniai galėjo susiformuoti todėl, kad gamtoje žalia – suvešėjusios, pasiruošusios užmegsti vaisius augmenijos spalva, sietina su amžinąja gyvybe ir atgimimu. Juoda yra žemės spalva, o žemė – maitintoja, gyvybės teikėja. Greičiausiai todėl ir juoda figūruoja kaip magiška spalva, tariamai galinti užtikrinti vaisingumą. Viena iš liet. žodžio raudonas, -a reikšmių – įraudęs, rausvas. Įraudę, rausvi bernelio ir mergelės skruostai – sveikatos, energijos išraiška ir kaimo žmogaus grožio etalonas. Lietuvininkų dainose ypač dažnai pabrėžiamas bernelio, mergelės veidų raudonis. Raudonos rožės lietuvininkų dainose simbolizuoja mergelės jaunystę ir skaistumą, įprasmina fizinį jaunos mergelės grožį. Viena iš žodžio baltas, -a reikšmių: mielas, brangus. Lietuvininkų dainose baltais vadinami brangiausi, artimiausi žmonės. Balta tai ir atsisveikinimą su mirusiaisiais, netektį įprasminanti spalva. [Iš leidinio]

ENThe article aims to define symbolic meaning of various colours in lietuvininkai songs and to explain their symbolism. The conclusions of the researches state that symbolic meaning in lietuvininkai songs is assigned to the following colours: black, red and white. Green colour usually symbolizes maturity, conversion at the moment of marriage and relation with other world. The basis for generalization of such poetical ideas could be green colour of plants, related with eternal life and rebirth. Black colour is the colour of the ground, as the ground itself is breadwinner and provider of life. Maybe for this reason black colour is like magic colour, possibly capable of ensuring fecundity. One of meanings of Lithuanian word red is flush, florid. Flush cheeks of a boy and a girl are expression of health, energy and beauty of rural inhabitant. In songs of lietuvininkai flush of cheeks of boy and girl is often being highlighted. Red roses in lietuvinikai songs symbolize juvenility of a girl and her innocence as well as give a sense to physical beauty of young girl. One of meanings of world white is: pretty and precious. In lietuvininkai songs the most precious and closest people are called as white. White colour also means saying goodbye to the departed.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Jaunų dienų/erotiniai simboliai lietuvininkų ir Veliuonos krašto dainose : (lietuvių ir Europos tautų papročių kontekstas: spalvinis aspektas) / Aušra Kavaliauskienė. Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 24, p. 97-114.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/4285
Updated:
2018-12-17 10:50:09
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: