Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žalios spalvos simbolika lietuvių liaudies pasaulėžiūroje
Alternative Title:
The Symbolics of a green colour in Lithuanian worldconception
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2002, Nr. 3, p. 8-23
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje plačiau aptariami poetiniai vaizdiniai, susiję su žalia spalva / žalumu, interpretuojama jų simbolika. Analizuojant žalios spalvos / žalumo įprasminimą lietuvių liaudies dainose, siekiama pažvelgti į poetinius vaizdinius pagimdžiusią liaudies pasaulėjautą, svarstoma, kodėl tradicinėje kultūroje buvo toks ryškus tikėjimas augalo gyvybingumu. Straipsnyje išdėstyta medžiaga liudija, kad lietuvių kalendoriniuose ir vestuvių papročiuose iki pat XX a. pirmosios pusės ypatinga reikšmė buvo teikiama pirmajai žalumai, visžaliams augalams. Papročiuose plačiai išreikštas ne tik žalio / visžalio augalo gebėjimas užtikrinti būsimąjį derlių, bet ir teigiamai paveikti žmogaus vaisingumą. Plačiau aptarus lietuvių liaudies dainų vaizdinius, kurie dažnai siejami su žalia spalva, pavyko užčiuopti žalumo sąsajas su vedybų, meilės tematika, gyvybingumo, virsmo ir atgimimo idėjomis. Mergaujančios ir nuotakos statusui įprasminti buvo skirtas ne tik žalias vainikėlis, žalia rūta, bet ir žalios kasos. Žalias vynas lietuvių liaudies dainose neretai taip pat sietas su mergele, jos jaunomis dienomis, skaistumu. Su bernelio, mergelės jaunomis dienomis dainose dažnai tapatinamas ir medžio žaliavimas. Vestuvinių dainų kontekste kaip simboliniai tarpininkai neretai iškyla žalias šilkelis (žalių šilkų šniūrelis), žalias tiltas, žalia karietėlė, žalias laivelis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žalia spalva; Simbolika.

ENThe article broadly discusses poetic images related with green colour/greenery in line with interpretation of their symbolism. By analysing sense of green colour/greenery in Lithuanian folk songs, folk worldview, acting as origin of these poetical images is being reviewed in line with discussion, why belief of vitality of plant was so significant in traditional culture. The material of the article testifies to the fact that in Lithuanian calendar and wedding traditions till the first half of the 20th century particular significance was provided for the first greenery and evergreen plants. Customs broadly express not only capability of green/evergreen plant to ensure future harvest but also to positively affect fecundity of human being. After the more detailed discussion of images of Lithuanian folk songs, which is often related with green colour, the author succeeded in finding relations of greenery with themes of wedding, love, vitality, conversion and resurrection. To give a sense to bride status not only green coronet, green rue but also green cues were provided. Green vine in Lithuanian folk songs is also often related with a girl, hers young days and innocence. Greenery of a tree is often related with young days of a girl or a boy. Within the context of wedding songs as symbolic mediators green silk (small rope of green silk), green bridge, green carriage and green boat occur.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7393
Updated:
2018-12-20 22:55:11
Metrics:
Views: 237    Downloads: 23
Export: