Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius: disertacija
Alternative Title:
Electronic discourse: style and language characteristics
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
228 lap. iliustr
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2001. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTRemiantis interneto naujienų grupėse vartojamos lietuvių kalbos tekstynu, darbe aprašomi minėtoje srityje vartojamos lietuvių kalbos ypatumai, skiriantys ją ir nuo sakytinės (toliau – SK), ir nuo rašytinės kalbos (toliau – RK) bei leidžiantys laikyti ją atskira kalbos atmaina – elektroniniu diskursu (toliau – ED). Nustatyta, kad nors Lietuvių kalbos ED turi bendrumų ir su RK, ir su SK, jam taip pat būdingos ir šiose kalbos atmainose nefiksuojamos ypatybės. Tarp dažniausiai vartojamų ED žodžių ir žodžių formų yra daugiau veiksmažodžių, prieveiksmių, dalelyčių, pirmojo ir antrojo asmens įvardžių, prijungiamųjų jungtukų nei RK. Tai rodo reikšmingą ED ir RK skirtumą. Prie SK ED taip pat artina dialogiškas kalbos pobūdis, kurį atskleidžia dažnas jaustukų, klausiamųjų įvardžių, elipsės vartojimas, taip pat kalbos ekonomijos ir pertekliaus sandūra. Lietuvių kalbos ED būdinga neoficialioji leksika, kalbos ekonomijos siekis, neretai atsiduria greta pertarų ir specifinio ED pertekliaus. Tai rodo neparengtinį ED kalbos pobūdį ir artina ją prie spontaniškos SK. Grafinė raiška ED pasitelkiama perteikti intonacijai ir emocijoms, t.y. tam, kas kalbant būtų perduota paralingvistiniais elementais. Automatiškai kartojami elektroninio laiško elementai turi ne tik tų pačių kalbos ir stiliaus ypatybių kaip visas ED, bet ir papildomą, diskursyvinę reikšmę: sieja atskirus laiškus į diskursą (antraštė); padeda susikurti įvaizdį (slapyvardis) ir leidžia pateikti papildomų duomenų (parašas). [Iš leidinio]

ENThis work, based on a corpus of texts from Internet newsgroups in Lithuanian, describes the characteristics of the style of Lithuanian used in that field, and the differences from spoken Lithuanian (SL) and written Lithuanian (WL) that allow it to be considered a separate variety of language: electronic discourse (ED).It was established that Lithuanian ED has some commonalities with WL and SL, but it has some features which are not found in WL and SL. Among the most used ED words and word forms there are more verbs, adverbs, particles, first and second person pronouns, and subordinating conjunctions than in WL. That shows a significant difference between ED and WL. ED is closer to SL in its extensive use of dialogue style, with many exclamation marks, interrogative pronouns, use of ellipses, and an interface of language economy and language excess. Typical of Lithuanian ED is the use of ‘unofficial lexicon’ and attempts to be economical with language, which often appear together with swear-words and excesses of ED. This shows the unrehearsed nature of ED and its closeness to spontaneous SL. The graphic representation of ED tries to transmit intonation and emotion, i.e. that which would be transmitted by paralinguistic elements in SL. The automatically repeated elements of electronic mail share the linguistic and stylistic properties of ED, but they have an additional discursive value: they tie individual e-mail messages into the discourse (subject line); they help create an image (user name) and give extra information (signature).

ISSN:
Disertacijos,
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10798
Updated:
2022-03-05 12:39:23
Metrics:
Views: 358
Export: