Dažniausių mimiką simbolizuojančių jausmaženklių funkcijos lietuviškame tekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dažniausių mimiką simbolizuojančių jausmaženklių funkcijos lietuviškame tekste
Alternative Title:
Functions of the most frequent emoticons in the Lithuanian text
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2017, Nr. 30, p. 5-17
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Jausmaženkliai; Jausmaženklių funkcijos; Elektroninė komunikacija; Interneto forumas; Interneto dikskusijos; Emoticons; Internet discussions; Internet forum.
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Internetas / Internet; Jausmaženkliai; Jausmaženklių funkcijos.
EN
Emoticons; Internet discussions; Internet forum.
Summary / Abstract:

LTJausmaženkliai – naudingas rašytinio teksto prasmės papildymo būdas, padedantis perteikti neverbalinę informaciją. Lietuvių lingvistai kol kas nėra išsamiai analizavę jausmaženklių vartosenos. Tyrimo tikslas – nustatyti interneto diskusijose dažniausiai vartojamus jausmaženklius ir apibrėžti jų funkcijas tekste. Tyrimo medžiagą sudaro 450 įvairaus ilgio interneto komentarų, kurie surinkti iš interneto forumo Draugas.lt, jų tekstai rašyti 2010–2015 m. Komentarai rinkti iš diskusijų apie ligas, mitybą, kiną, religiją, dvasingumą, studijas, sportą, automobilius, kompiuterinius žaidimus, finansus. Kiekvienos temos bendras tekstų ilgis – 1300–1600 žodžių. Jausmaženklių funkcijoms analizuoti pasitelktas tekstynų lingvistikos metodas. Nustatyta, kad dažniausiai interneto forumo diskusijose vartoti šeši jausmaženkliai: :), :D, ;), :P, :/ ir :(. Jie gali: a) sustiprinti arba pakartoti žodinės informacijos emocinį turinį; b) nurodyti rašančiojo požiūrį ar vertinimą, kurį be jausmaženklių adresatui būtų sudėtinga identifikuoti; c) atlikti sakinio pabaigos skyrybos ženklų funkcijas. Jausmaženkliai ;) ir :) yra platesnės reikšmės, todėl jiems galima priskirti ir daugiau funkcijų: šie jausmaženkliai dažnai vartojami su mandagumo frazėmis, padeda užmegzti ryšį su kitais diskusijos dalyviais, sušvelnina neigiamą informaciją. [Iš leidinio]

ENEmoticons are considered to be a useful way to express non-verbal information in electronic discourse. However, detailed analysis of the usage of emoticons has not been done by Lithuanian linguists so far. The aim of the research is to identify emoticons that are used in internet discussions most frequently and to determine their functions in a text. The research material consists of 450 comments from the internet forum Draugas.lt, all comments were written during the period of the year 2010–2015. Comments were taken from the discussions about diseases, nutrition, movies, religion, spirituality, studies, sports, cars, computer games, finances. The overall length of the texts of each topic is 1300–1600 words. The method of the research is corpus linguistics. The analysis of comments revealed that there are six emoticons used in internet discussions most frequently: :), :D, ;), :P, :/ and :(. They can: a) strengthen or repeat emotional content of written information; b) reveal writer’s attitude or evaluation of written information which could be difficult to identify without emoticons; c) function as markers at the end of sentence. Emoticons ;) and :) have wider meaning: they can also be used with phrases of politeness or help to connect with other participants of discussion as well as soften negative information. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.30.17705
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69062
Updated:
2019-11-19 19:30:02
Metrics:
Views: 23    Downloads: 8
Export: