Kriminalistinė lingvistika. Metodologiniai pagrindai ir jų taikymas atliekant ekspertizę

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinė lingvistika. Metodologiniai pagrindai ir jų taikymas atliekant ekspertizę
Alternative Title:
Methodologischen Grundlagen der kriminalistischen Linguistik und ihre Anwendung in der expertise
Publication Data:
Vilnius : MRU Leidybos centras, 2006.
Pages:
263 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Įvadas — Kriminalistinės lingvistikos metodologijos formavimosi procesas — Kriminalistinių rašto kalbos tyrimų formavimasis ir raida: Kriminalistinių rašto kalbos tyrimų formavimasis ir raida pasaulyje; Kriminalistinių rašto kalbos tyrimų raida Lietuvoje — Kriminalistinės lingvistikos samprata, metodologiniai pagrindai ir jų sąsajos su kriminalistikos ir teismo ekspertologijos mokslų metodais: Kriminalistinės lingvistikos samprata; Kriminalistinės lingvistikos metodologiniai pagrindai ir jų sąsajos su kriminalistikos ir teismo ekspertologijos mokslų metodais — Kriminalistinės lingvistikos metodų taikymas ekspertizėje — Identifikaciniai lingvistiniai tyrimai: Identifikaciniai požymiai; Klaidų ir stiliaus analizė; Identifikacinio tyrimo rezultatų įvertinimas (išvados) — Klasifikaciniai ir diagnostiniai lingvistiniai tyrimai: Klasifikaciniai lingvistiniai tyrimai; Diagnostiniai lingvistiniai tyrimai — Kriminalistinės lingvistikos tobulinimo kryptys — Kriminalistinės lingvistikos raidos tendencijos — Kriminalistinės lingvistikos metodai rašysenos, fonoskopinėje, techninėje dokumentų ekspertizėse — Kriminalistinės lingvistikos ir kriminalistinės lingvistinės ekspertizės raidos tendencijos bei perspektyvos — Pagrindinės sąvokos — Santrauka (vokiečių k.) — Santrauka (lenkų k.) — Literatūra — Priedai.
Keywords:
LT
Šnekamoji kalba / Spoken language.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama lingvistikos mokslo žinių ir metodų taikymo atliekant kriminalistinį ekspertinį tyrimą problematika. Leidinyje pateikiama vientisa teorinių ir metodologinių kriminalistinio lingvistinio tyrimo pagrindų sistema, aptariamos lingvistinių žinių bei metodų taikymo ekspertinio kriminalistinio tyrimo metu galimybės ir perspektyvos. Pateikiami kriminalistinių rašto kalbos tyrimų bendros teorijos, t. y. kriminalistinės lingvistikos, metodologiniai pagrindai. Autorė gvildena kriminalistinių rašto kalbos tyrimų raidą, analizuoja ir apibendrina skirtingų šalių kriminalistinių lingvistinių tyrimų padėtį, raidos tendencijas ir perspektyvas. Monografijoje išsamiai nagrinėjama kriminalistinės lingvistinės (autorystės) ekspertizės Lietuvoje raida ir dabartinės situacija. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekspertizė; Sakytinė kalba; Rašytinė kalba; Inspection; The spoken word; The written word.

ENThe monography analyses the issue of applying linguistic knowledge and methods to criminal experimental investigation. The publication presents an integral system of theoretical and methodological bases of criminal linguistic investigation, and analyses the possibilities and prospects for the application of linguistic knowledge and methods to experimental criminal investigation. Common theories i.e., criminal linguistics and methodological bases of the written language of criminal investigations are presented. The author explores the development of the written language of criminal investigations, analyses and summarises the situation, the development tendencies and prospects for criminal linguistic investigations in various countries. The monography thoroughly analyses the development and the present situation of criminal linguistic (authorial) examination in Lithuania.

ISBN:
9955190477
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6554
Updated:
2022-07-05 11:52:01
Metrics:
Views: 137    Downloads: 4
Export: