Kriminalistinės lingvistikos raidos tendencijos bei perspektyvos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kriminalistinės lingvistikos raidos tendencijos bei perspektyvos
Alternative Title:
Tendencies and prospects of development of criminology linguistics
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 11 (89), p. 14-18
Keywords:
LT
Kriminologija / Criminology; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos naujos tendencijos siekiant išplėsti kriminalistinio lingvistinio tyrimo sprendžiamų uždavinių “ratą” ir jų įgyvendinimo būdus. Pastaruoju metu bandoma naujai pažvelgti į kriminalistinės lingvistinės ekspertizės tikslus, uždavinius, tyrimo objektus ir kt. Straipsnio autorės manymu, lingvistinės ekspertizės vystymosi tendencijos siejamos ne tik su didėjančia kompiuterinės įrangos, kaip pagalbinės tyrimo priemonės, reikšme, bet ir su kita techninio progreso puse, t.y., su vis platesniu kompiuterinės įrangos panaudojimu kriminaliniams tekstams parengti. Kriminalistinio kalbos tyrimo tendencijos rodo, kad kriminalistinių lingvistinių metodikų, skirtų kompiuterinių tekstų tyrimui, parengimas yra viena iš svarbiausių dabartinės kriminalistinės lingvistikos krypčių. Straipsnyje analizuojami visiškai naujo ir neįprasto kriminalistinio lingvistinio tyrimo objekto, t.y. bendravimo internetu kalbos, ypatumai. Internete komunikacijos tikslams (pvz., elektroninis paštas, naujienų grupės ir pan.) vartojama kalba turi savo ypatumų, į kuriuos būtina atsižvelgti rengiant ateityje ir kriminalistinio lingvistinio šios kalbos atmainos tyrimo metodus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kriminalistinė lingvistika; Ekspertizė; Teismo lingvistika; Criminalistics; Expertise; Forensic linguistics.

ENThe article deals with new tendencies in order to expand the circle of the tasks of the criminology linguistics study and the ways to achieve them. Recently, attempts have been made to revise the goals, objectives, subjects and other aspects of criminology linguistics expertise. In the opinion of the author, linguistic expertise development tendencies are related both with the growing significance of computer hardware as an auxiliary means of study and with yet another side of technological advancement, i.e. the increasingly wider application of such hardware to prepare criminological, texts. Tendencies of criminology linguistics indicate that preparing criminology linguistics approaches designed to investigate computer texts is one of the key directions of modern criminology linguistics. The article analyses the specifics of a brand new and unusual subject of criminology linguistics study – the online communication language. The language that is used for the purposes of online communication (like e-mail, newsgroups, etc.) has its own specific features that have to be taking into account in future when preparing methods for criminology linguistics studies of this strain of language.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius : disertacija / Asta Kupčinskaitė-Ryklienė. Vilnius, 2001. 228 lap. iliustr.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6557
Updated:
2018-12-17 11:49:19
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: