Viešoji didaktika : iššūkiai visuomenei ir mokymo procesui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešoji didaktika: iššūkiai visuomenei ir mokymo procesui
Alternative Title:
Public didactics: challenges to society and teaching process
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2011, 1, p. 74-82
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Kalbos vartojimas / Language use; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvoje skelbiamų viešųjų kalbinių akcijų, kaip naujoviškų lietuvių kalbos didaktikos ir sklaidos priemonių, žinomumą bei poveikį studentams, jų kalbinėms nuostatoms. Uždaviniai: 1) išsiaiškinti interneto naujienų portalo "Delfi" iniciatyvos "Saugok kalbą! Rašyk komentarus su lietuviškomis raidėmis", viešųjų kalbinių konkursų (gražiausio lietuviško vardo, gražiausio žodžio, klaidų klaidos, atitikmens svetimybei) ir nacionalinio lietuvių kalbos diktanto žinomumą ir poveikį universitetų studentų kalbinėms nuostatoms; 2) ištirti naujųjų viešųjų kalbos mokymo būdų vertinimus ir galimybes kalbos kultūrai pagerinti. Valstybinės kalbos politikos gairėse (VLKK, 2008) skatinama ieškoti tinkamų būdų ir priemonių, skatinančių visuomenę vartoti ir puoselėti taisyklingą kalbą, formuoti taisyklingos kalbos vartotojo įvaizdį. Tokių priemonių ėmė rastis: Kalbos komisijos paskelbti gražiausio lietuviško vardo, gražiausio žodžio ir kt. konkursai, savaitraščio "Atgimimas" organizuojamas nacionalinio diktanto konkursas, naujienų portalo "Delfi" iniciatyva, raginanti komentarus internete rašyti su lietuviškomis raidėmis, ir kt. Tyrimui buvo atrinktos, autorių nuomone, labiausiai išgarsintos ir išreklamuotos viešosios kalbinės akcijos ir atlikta anoniminė šešių Lietuvos universitetų – Vilniaus, Vilniaus pedagoginio, Vilniaus Gedimino technikos, Kauno technologijos, Šiaulių ir Klaipėdos – studentų apklausa. Studentų buvo teiraujamasi, ar jie yra girdėję apie šias akcijas, ar joms pritaria, ar jos paveikė jų kalbines nuostatas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kalbos vartojimas; Lietuvių kalbos norma; Studentų kalbinės nuostatos; Studentų nuostatos; Viešoji didaktika; Lithuania language usage; Public didactic; Public didactic measures; Students opinion; Students` opinion; Teaching process; The process of learning.

ENThe goal to analyse the effect of linguistic campaigns, as new techniques and measures organised in the Republic of Lithuania for the society, on the society and its language culture. Objectives: 1) to identify the influence of the campaign "Protect the language" initiated by Delfi, "National Lithuanian Language Dictation", linguistic contests and campaigns on university students‘ attitudes to language; 2) to investigate evaluations of public language teaching methods and possibilities for improvement of language culture. Thus, "Guidelines of the State Language Policy" (VLKK, 2008) aim to search for appropriate techniques and measures that motivate the society to use and nurture correct language, to form the image of a correct language user. The emergence of such measures has been already observed: the State Commission of the Lithuanian Language held the contests: "The nicest Lithuanian name", "The nicest word contest", "National Lithuanian Language Dictation" competition organised by the weekly "Atgimimas" in cooperation with the Lithuanian Radio and Television, the competition "Respect the Lithuanian language" held under the initiative of the web portal Delfi and others. Several best advertised (in our opinion) campaigns were selected and the students in the research were asked if they had ever heard of them and what influence they made on the respondents.The sample of the anonymous questionnaire survey included students from six Lithuanian universities: Vilnius University, Vilnius Pedagogical University, Vilnius Gediminas Technical University, Kaunas University of Technology, Universities of Šiauliai and Klaipėda. The questionnaire form included three groups of questions: about the campaign "Protect the language! Comment using Lithuanian alphabet symbols" initiated by Delfi; the public linguistic competitions (The nicest Lithuanian name, The nicest Lithuanian word, The worst mistake, Lithuanian equivalents to barbarisms) and the National Lithuanian Dictation. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/34427
Updated:
2018-12-17 13:08:40
Metrics:
Views: 27    Downloads: 8
Export: