Komplimento semantika ir raiška

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Komplimento semantika ir raiška
Alternative Title:
Semantics and expression of the compliment
In the Book:
Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 82-93
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Semantika / Semantics.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos etiketas teoriniu požiūriu dar mažai tyrinėtas. Šio straipsnio tikslas – remiantis jaunimo kalbos duomenimis aptarti vienos iš etiketo situacijų – komplimento – sampratą, jo santykį su pagyrimu, trumpai apžvelgti komplimento istoriją ir išnagrinėti semantinę komplimento struktūrą ir raišką. Straipsnyje taip pat išsamiai aptariamas terminas komplimentas, požiūris į komplimentą pagal J. Ostino šnekos aktų teoriją, komplimento funkcijos ir formuluotės. Darbas įdomus ne tik pragmatikos, bet ir sociolingvistikos požiūriu, kadangi čia analizuojama jaunimo kalba, jaunimo požiūris į komplimentus.Reikšminiai žodžiai: Kalbos etiketas; Komplimento semantika; Komplimento raiška; Komunikacinė situacija; Modelis.

ENThe etiquette of the Lithuanian language is still little studied in terms of theory. The article aims at, referring to the data of the language, spoken by young persons, discuss the concept of one of the situations of etiquette, i. e. the compliment, provide a brief overview of the history of the compliment and examine the semantic structure and expression of the compliment. The article also provides an extensive discussion of the term of the compliment, the view of the compliment according to J. L. Austin’s theory of acts of language and the functions and formulations of the compliment. The study is interesting in both pragmatic and sociolinguistic terms, since it analyzes the language, spoken by young persons and their view of compliments.

ISBN:
5420016028
Related Publications:
Elektroninis diskursas: kalbos ypatybės ir stilius : disertacija / Asta Kupčinskaitė-Ryklienė. Vilnius, 2001. 228 lap. iliustr.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5329
Updated:
2013-04-28 16:13:47
Metrics:
Views: 71
Export: