Vilniaus gatvių istorija : Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus gatvių istorija: Šv. Jono, Dominikonų, Trakų gatvės
Edition:
Patais. ir papild. leid.
Publication Data:
Vilnius : Charibdė, 2008, c1998.
Pages:
287 p
Notes:
Ankstesnis leid. 1998. Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
14 amžius; 15 amžius; 16 amžius; 17 amžius; 18 amžius; 19 amžius; 20 amžius; Lietuva (Lithuania); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Maldos namai. Bažnyčios / House of Prayer. Churches; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Pastatai. Namai / Buildings. Houses.
Summary / Abstract:

LTŠi knyga – trijų Vilniaus gatvių – Švento Jono, Domininkonų, Trakų, ir jose gyvenusių žmonių istorija. Tai prieš dešimtmetį išėjusios monografijos atnaujintas, papildytas leidimas. Knyga nėra turistinis vadovas. Joje, naudojantis miesto istoriją tyrinėjusių istorikų ir restauratorių surinkta medžiaga ir archyvuose rastais dokumentais, plačiau papasakota kiekvieno šiose gatvėse stovėjusio pastato, jo šeimininkų ir gyvenusių žmonių istorijos. Dažnai įtakingų šių gatvių gyventojų nesutarimai, vaidai buvo lemtingi Lietuvai. Knygoje aprašoma ir gatvėse stovėjusių bažnyčių istorija. Valdos, jų planai, baldai, paveikslai, indai, namų apyvokos daiktai šioje knygoje yra tarsi teatrinė dekoracija. Svarbiausia – čia gyvenę žmonės. Remiantis istorikų, iš jų ir lenkų, rašytine medžiaga ir autentiškais, dar nepublikuotais archyviniais dokumentais siekiama atkurti šiose gatvėse gyvenusių ir kūrusių žmonių likimus, parodyti tikrą, nepagražintą senojo Vilniaus veidą. Tam tikslui tarnauja ir atnaujinta ikonografinė medžiaga. Nors nemažai miestiečių buvo atvykėliai, kartais iš tolimų kraštų, įkvėpę gaivaus Vilniaus oro jie, neatsižvelgiant į tautybės ir religijų skirtumus, įsiliedavo į miesto gyvenimą. Tapę miestiečiais jie tuo nepaprastai didžiavosi. Miesto pilietybė buvo tarsi kilmingumo ženklas. Vilniečiai nebuvo nei angelai, nei demonai. Tai buvo dori amatininkai ir pirkliai, mėgę pasilinksminti, išgerti. Retkarčiais jie kivirčijosi, tačiau vis tiek sugebėjo taikiai sugyventi. Visiems jiems Vilnius tapo savu.Reikšminiai žodžiai: Vilnius; Miestas; Gatvė; Kelias; Posesija; Vartai; Valda; Magistratas; Pastatai; Bažnyčios; The city of Vilnius; Street; Road; Land possession; Gates; Tenement; Magistrate; Churches.

ENThis book is the history of three Vilnius streets – Šv. Jonas, Dominikonų and Trakų, and people living on these streets. It is a renewed and supplemented edition of a monograph published ten years ago. This is not a tourist guide. The author uses the material collected by historians researching the city history and city restorers as well as documents found in archives and presents a detailed history of each building on these streets, its hosts and people inhabiting them. Conflicts between residents of these streets were usually fatal for Lithuania. The book describes the history of churches on these streets. Buildings, their plans, furniture, utensils are presented in this book as a theatrical decoration. The most important are people once living here. Based on the written material of historians, including Polish historians, and authentic and unpublished archive documents, the author seeks to recover the fate of people once inhabiting these streets, to demonstrate the actual face of Vilnius. The restored iconographic material has also served for this purpose. Although a great many of city residents were comers, some of them being from remote countries, the fresh air of Vilnius inspired them to blend in the city life irrespective of differences in their nationality and religion. Having become city residents, they were proud of it. City citizenship was as sort of a sign of nobility. Vilnius residents were neither angels not demons. They were decent craftsmen and merchants and were fond of entertainment and drinks. Sometimes they argued, but still they managed to coexist peacefully. Vilnius became their native city.

ISBN:
9789955739081
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21204
Updated:
2013-04-28 19:38:29
Metrics:
Views: 108
Export: