Metryka Litewska : rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Księstwo Żmudzkie 1690 r.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Metryka Litewska: rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego Księstwo Żmudzkie 1690 r
Editors:
Blaszczyk, Grzegorz, parengė [etd]
Publication Data:
Warszawa : Neriton : 2009.
Pages:
318 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Metrika; Žemaitija (Samogitia); Padūmės mokestis; Dūmų registras; Žemaitijos pavietai.
EN
Lithuanian Metrica; Samogitia; Districts of Samogitia; Padūmė ('Smoke') tax; 'Smokes' Registry.
Summary / Abstract:

LTKnygoje publikuojami 1690 m. Žemaitijos dūmų surašymo dokumentai, šiuo metu jie saugomi Ukrainos Mokslų akademijos bibliotekoje Lvove. Išsamiame įvade aptariama Lenkijos istoriografija, skirta XX a. pradžioje pradėtiems tų dokumentų tyrimams. Žemaitijos dūmų surašymai – svarbus šio regiono apgyvendinimo, visuomenės struktūros, administracinio padalinimo istorijos tyrimo šaltinis. Surašymas apima 29 Žemaitijos pavietus: Vilkijos,Veliuonos, Ariogalos, Biržinėnų, Mažųjų Dirvėnų, Viešvėnų, Tverų, Karšuvos, Karklėnų, Beržėnų, Šiaulių, Didžiųjų Dirvėnų, Šeduvos, Pajūrio, Tendžiogalos, Viduklės, Telšių, Pavandenės, Rietavo, Medingėnų, Gandingos, Žarėnų, Palangos, Platelių, Užvenčio, Raseinių, Josvainių, Krakių ir Patumšių. Visi dūmai surašyme dalijami į tris kategorijas: 1) šlėktos neturintys pavaldinių; 2) šlėktos turintys pavaldinių; 3) karališkoji nuosavybė. Pagrindiniai surašymo duomenys: asmenų vardai ir pavardės, vietovės ir dūmų skaičius. Pastebima, kad dūmų surašymas nepilnas (į jį neįtraukta Šiaulių ekonomija, bažnytinė nuosavybė, išskyrus XVII a. funduotus vienuolynus, chaotiški duomenys apie karališkąją nuosavybę), jame esama klaidų. 1690 m. surašymo duomenis galima verifikuoti 1715 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dūmų liustracija, taip pat vėlesniais atskirų pavietų dūmų surašymais. Knygoje pateikiamos surašyme paminėtų asmenvardžių bei vietovardžių rodyklės, darbas apibendrinamas žemėlapiu „Žemaitijos administracinis-teritorinis paskirstymas XVII-XVIII a.“.

ENThe book contains the 1690 inventory documents of Lower Lithuania dumas. Currently they are stored in the library of Ukraine Science Academy in Lviv. A comprehensive introduction discusses the historiography of Poland about the document analysis which was started in the 20th c. Inventories of Lower Lithuanian dumas is an important source for the historical research of the settlement, society structure and administrative division of the region. The inventory includes 29 counties of Lower Lithuania: Vilkija,Veliuona, Ariogala, Biržinėnai, Mažieji Dirvėnai, Viešvėnai, Tverai, Karšuva, Karklėnai, Beržėnai, Šiauliai, Didieji Dirvėnai, Šeduva, Pajūris, Tendžiogala, Viduklė, Telšiai, Pavandenė, Rietavas, Medingėnai, Gandinga, Žarėnai, Palanga, Plateliai, Užventis, Raseiniai, Josvainiai, Krakiai and Patumšiai. All dumas were divided into three categories in the inventory: 1) noblemen without the inferior; 2) nobleman having the inferior; 3) royal property. The main inventory data was the following: names and surnames of persons, places and number of dumas. It is noticed that the inventory of dumas is not complete (there is no data about Šiauliai economy, church property, except for the funded monasteries of the 17th c., there are some chaotic data about royal property) and contains mistakes. The 1690 inventory data may be verified by the lustration of the 1715 dumas of the Grand Duchy of Lithuania and subsequent inventories of separate counties. The book contains an index of personal names and place-names mentioned in inventory documents; the work is summarised with the help of a map “Žemaitijos administracinis-teritorinis paskirstymas XVII-XVIII a.” [Administrative - territorial division of Samogitia in the 17th–18th c.].

ISBN:
9788375431063
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46139
Updated:
2014-02-17 09:15:29
Metrics:
Views: 84
Export: