Žemaičių bajoro įrašai Martyno Bielskio "Viso pasaulio kronikoje"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių bajoro įrašai Martyno Bielskio "Viso pasaulio kronikoje"
Alternative Title:
Notes of the Samogitian noble in Marcin Bielski's "Universal Chronicle"
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto bibliotekoje saugomo Martyno Bielskio kronikos egzemplioriaus marginalijos leido sužinoti daug įdomaus apie pirmąjį Žemaičių žemės teismo raštininką Stanislovą Venclovaitį Gruzdį - ne tik pagrindines jo gyvenimo datas, bet ir nemažai apie jo interesus, akiratį, pagaliau veikiausiai apie jo konfesinę priklausomybę ir privatų knygų rinkinį. Gruzdžio įrašai tipologiškai gretintini su kitų XVI-XVII amžių LDK bajorų šeimų / giminių kronikomis, na, o imant apskritai, jo ir kitų skaitytojų pastabos Bielskio veikale sudaro "kronikos kronikoje" įspūdį. Tai neabejotinai vertingas LDK skaitymo, istorinės ir religinės kultūros dokumentas, suteikiąs papildomos informacijos apie kalbų funkcionavimą šioje valstybėje, lenkų kalbos įsitvirtinimą raštingos vidutinės bajorijos sluoksnyje, Martyno Bielskio Viso pasaulio kronikos, jo sūnaus Joachimo parengtos Lenkų kronikos, Motiejaus Strijkovskio kronikos, Brastos Biblijos ir kitų spaudinių sklaidą Žemaitijoje. Pašmaikštaujant Gruzdį ir jo "įpėdinius" dėl jų žemaitiško požiūrio į istoriją pozicijos ir jo derinimo su valstybine / pilietine "optika" galima būtų pavadinti savotiškais Simono Daukanto pirmtakais. Numanu, kad daugeliu čia nurodytų aspektų LDK ir gal net Žemaitijos mastu jie nebuvo vienišas fenomenas, tačiau norint susidaryti išsamesnį situacijos vaizdą reikėtų nuodugnesnių LDK knygos kultūros tyrimų.Reikšminiai žodžiai: "Viso pasaulio kronika", marginaliniai įrašai; Asmeninė biblioteka; Martynas Bielskis; Proveniencinis įrašas; Stanislovas Gruzdys; Stanislovas Venclovaitis Gruzdys; Šeimos kronika; Žemaitija (Samogitia); „Viso pasaulio kronika“; "Universal Chronicle"; Family chronicle; Marcin Bielski; Marginal notes; Martynas Bielskis; Personal library; Provenance inscription; Samogitia; Stanislovas Gruzdys; Stanislovas Venclovaitis Gruzdys; „Kronika, tho iesth Historya Swiata“.

ENThe marginal notes in the copy of Martynas Bielskis’s chronicle kept in the library of Vilnius University revealed many interesting facts about the first scribe of the Žemaičiai regional court Stanislovas Venclovaitis Gruzdys, i.e. not only the main dates in his life, but also about his interests, worldview, and finally about his confessional dependence and the private collection of books. Notes by Gruzdys are typologically compared with chronicles of other noble families of the GDL of the 16th–17th centuries, and together with other readers’ notes in the Bielskis’ chronicle, create an impression of a chronicle in the chronicle. It is a valuable document depicting the culture of reading as well as the historical and religious culture of the GDL. It also provides additional information on the functioning of languages in the state, the establishment of the Polish language in literate layers among the middle-class nobility, Martynas Bielskis’s chronicles of the world, the Polish Chronicles by his son, and the spread of other press publications in Žemaitija. It is supposed that the majority of the aspects mentioned here were not a single phenomenon in the GDL and Žemaitija, however, in order to have a wider picture of the situation, further research into the book culture of the GDL is required.

ISBN:
9786094110269
ISSN:
1648-3294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22731
Updated:
2020-09-21 21:22:59
Metrics:
Views: 44
Export: