Žemaitijos žemės privilegijos XV-XVII a.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos žemės privilegijos XV-XVII a
Alternative Title:
  • Privilegia terrestria Samogitiensia
  • Samogitian society and its regional privileges in the Grand Duchy of Lithuania
Editors:
  • Antanavičius, Darius, parengė, įvadas [edt, aui]
  • Saviščevas, Eugenijus, parengė, įvadas [edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2010.
Pages:
104 p
Series:
Historiae Lituaniae fontes minores / Lietuvos istorijos institutas; 6
Notes:
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 89-97.
Summary / Abstract:

LTKnygoje skelbiamos XV–XVII a. Žemaitijos žemės privilegijos, kurias dar XIX a. viduryje buvo sumanęs išleisti Simonas Daukantas, bet dėl nepalankių istorinių aplinkybių neįgyvendino savo ketinimo. Rinkinio dokumentai atskleidžia Žemaitijos bajorų luomo savivaldos teisinį pagrindą ir raidą. Rinkinio dokumentų pagrindą sudaro keturių rūšių tekstai: (1) originalai, (2) kopijos, (3) archyviniai registrai, taip pat (4) juridinės galios neturėję, bet šaltiniotyriniu ir tekstologiniu požiūriu svarbūs XVI-XVIII a. vertimai į rusėnų, lenkų ir lotynų kalbas. Publikaciją sudaro įvadas, dokumentai originalo kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą. Dokumentai pateikiami įprasta chronologijos tvarka. Jų aprašai apima šiuos elementus: žinias apie originalą, kopijas, XVI-XVIII a. vertimus į kitas kalbas, ankstesnes publikacijas, turinio registrus archyvinėje literatūroje, paminėjimus svarbesnėje istorinėje literatūroje, pačių rengėjų pastabas. Dokumentų tekstai parengti pagal mokslines lotyniškų, rusėniškų ir lenkiškų istorinių tekstų publikavimo taisykles. Dėl pastaruoju metu kylančio susidomėjimo regionų (kraštų) istorija ir platesnės skaitančiosios visuomenės labui svetimkalbiai tekstai išversti į lietuvių kalbą. Išimtis daryta tik minėtiems XVI-XVIII a. vertimams, kurie nebeverčiami į lietuvių kalbą, nes turinio požiūriu nieko nauja neduoda.

ENThe book presents privileges of the Samogitia land in 15th–17th centuries, which Simonas Daukantas was planning to publish back in the 19th century, but due to unfavourable conditions, he was unable to fulfil his intentions. The documents of the compilation reveal the legal justification and development of the self-governance of noblemen of the Samogitia. The compilation is based on four main texts: original documents, (2) copies, (3) archive registers and (4) documents which did not have any judicial power, but which were significant translations the 16th–18th centuries into Ruthenian, Polish and Latin languages of with regard to the sciences of sources and texts. The publication consists of the introduction, documents in their original language and their translations into the Lithuanian language. The documents are presented in the chronological order. Their descriptions cover the following elements: information about the original document, copies, translations into other languages of the 16th–18th centuries, content registers in archive literature, references in other historic sources, and remarks by the compilers themselves. Texts of the documents were drafted according to the academic rules for publication of Latin, Ruthenian and Polish historic texts. Due to the recent gradually increasing interest in regional history, foreign texts have been translated into the Lithuanian language. The mentioned above translations of the 16th–18th centuries were not translated into the Lithuanian language, since they do not have any new information with regard to their content.

ISBN:
9789955342953
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28492
Updated:
2022-01-21 11:38:05
Metrics:
Views: 43
Export: