Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alma Mater Vilnensis: Vilniaus universiteto istorijos bruožai
Alternative Title:
Alma Mater Vilnensis: highlights of Vilnius university history
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
Pages:
1032 p
Series:
Fontes historiae Universitatis Vilnensis
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Aukštasis mokslas; Vilniaus universitetas (VU; Vilnius University); Studijos; Teologija; Filosofija; Gamtos mokslai; Universiteto reforma; The Grand Duchy of Lithuania; Higher education; Studies, theology; Philosophy; Nature science; University reforms.
Contents:
Vilniaus universitetas - minint Lietuvos Tūkstantmetį ir Universiteto įkūrimo 430 metų sukaktį / Rektorius B. Juodka — 1. Vilniaus universitetas: istorinės ir istoriografinės kolizijos / A. Bumblauskas : 1.1. Vilniaus universitetas ir Lietuvos Tūkstantmetis ; 1.2. Ką vadiname Vilniaus universitetu? ; 1.3. Kas vadinama universitetais? ; 1.4. Lietuvos ir (ar) Lenkijos universitetas? ; 1.5. Vilniaus universiteto istorijos sintezės ir istoriografijos paradigmos ; 1.6. Kada buvo Vilniaus universiteto aukso amžius? ; 1.7. Vilniaus universitetas kaip Europos universitetų raidos paradigmų ekstremumas? — 2. Krikščioniškosios Lietuvos atvertis mokslui / R. Plečkaitis : 2.1. Europietiškoji aukštųjų studijų dvasia ; 2.2. Krikščioniškosios intelektualinės kultūros prielaidų radimasis ; 2.3. Lietuvių studijos užsienio universitetuose ; 2.4. Renesanso kultūra Lietuvoje ; 2.5. Mokyklų radimasis ir vidurinio lavinimo klostymasis ; 2.6. Filosofijos ir teologijos studijos Vilniaus dominikonų mokykloje ; 2.7. Teisės studijų organizavimas ; 2.8. Reformatų mokyklos ; 2.9. Vilniaus jėzuitų kolegija — 3. Vilniaus universiteto įkūrimas ir pirmasis veiklos šimtmetis (1579-1655) : 3.1. Vilniaus akademijos įsteigimas /L. Jovaiša ; 3.2. Profesoriai / R. Plečkaitis ; 3.3. Studentai / R. Plečkaitis ; 3.4. Studijos / R. Plečkaitis ; 3.5. Mokslo laipsnių teikimas / R. Plečkaitis ; 3.6. Vilniaus universiteto bibliotekos ištakos (1569-1608) / A. Pacevičius — 4. Jėzuitų Universiteto mokslai : 4.1. Filologija / E. Ulčinaitė ; 4.2. Drama ir teatras / E. Ulčinaitė ; 4.3. Lituanistika / E. Ulčinaitė ; 4.4. Istorija / L. Jovaiša ; 4.5. Filosofija / R. Plečkaitis ; 4.6. Matematika / B. Riauba ; 4.7. Teologija / R. Plečkaitis ; 4.8. Teisė / R. Plečkaitis.Atsikūrimas po nelaimiu ir pertvarkos siekiai (1662-1750) / R. Plečkaitis – 5.1. Karų padariniai ir universiteto atsikūrimas ; 5.2. Krizės apraiškos akademiniame gyvenime ; 5.3. Pertvarkos pirmosios apraiškos ; 5.4. Etikos katedros įsteigimas ; 5.5. Valstybinio patriotizmo ir pilietiškumo ugdymas ; 5.6. Socialinių santykių ir valstybės reformos projektas — 6. Vilniaus universitetas ir Apšvietos epochos pradžia (1750-1773) / R. Plečkaitis : 6.1. Universiteto modernėjimas ; 6.2. Naujųjų amžių filosofijos recepcija ; 6.3. Moderniosios gamtotyros dėstymas universitete — 7. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausioji mokykla (1773-1803) : 7.1. Edukacinė komisija / E. Raila ; 7.2. Universiteto reformos / E. Raila ; 7.3. Naujos Lietuvos mokslo tendencijos / E. Raila ; 7.4. Matematinės minties permainos / B. Riauba ; 7.5. Universitetas ir Gegužės 3-ioji / E. Raila — 8. Vilniaus imperatoriškasis universitetas (1803-1832) : 8.1. Mokslai ir mokymas / M. Jučas / 8.2. Matematika / B. Riauba ; 8.3. Mokymo proceso tobulinimas / M. Jučas ; 8.4. Administraciniai pokyčiai / M. Jučas ; 8.5. Universiteto ūkis / M. Jučas — 9. Senasis Vilniaus universitetas Lietuvos visuomenės gyvenime : 9.1. Universitetas ir valstybė / R. Plečkaitis ; 9.2. Tarptautinis Vilniaus universiteto pobūdis / R. Plečkaitis ; 9.3. Naudingų intelektualinių nuostatų formavimas ir pažangių mokslo idėjų raiška / R. Plečkaitis ; 9.4. Taikomasis mokslas / R. Plečkaitis) ; 9.5. Universitetas - mokslinių mokyklų ir mokslo draugijų židinys / R. Plečkaitis ; 9.6. Vilniaus universiteto biblioteka ir visuomenė / A. Pacevičius — 10. Vilniaus Universiteto palikimas ir atkūrimo projektai / A. Kulakauskas : 10.1. Vilniaus medicinos-chirurgijos akademija ; 10.2. Vilniaus dvasinė akademija ; 10.3. Universitetinės tradicijos šviesa ; 10.4. Vilniaus universiteto atkūrimo sumanymai.11. Vilniaus Universiteto atkūrimas ir du jo raidos keliai (1918-1944) : 11.1 Universiteto atkūrimas (1918-1919 ) / S. Jegelevičius ; 11.2. Lenkiškasis Stepono Batoro universitetas Vilniuje (1919-1939) / S. Jegelevičius ; 11.3. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) universitetas Kaune / S. Kaubrys ; 11.4. Lietuviškojo universiteto kūrimas Vilniuje / S. Jegelevičius ; 11.5. Negandų laikotarpis (1940-1944) / S. Jegelevičius — 12. Vilniaus universitetas sovietinės valdžios metais (1944-1990) / V.B. Pšibilskis : 12.1. Stalinizmo gniaužtuose (1944-1953 ) ; 12.2. Politinis atšilimas ir stagnacija (1953-1987 ) ; 12.3. Universitetas pertvarkos ir atgimimo metais (1987-1990) — 13. Vilniaus universitetas tūkstantmečių sandūroje (1990-2009) / A. Jakubčionis — Senasis Vilniaus universiteto ansamblis — Vilniaus universitetas mieste — Vilniaus universiteto rektoriai — Vilniaus universiteto garbės daktarai — Ikonografiniai šaltiniai — Summary — Streszczenie — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Gamtos mokslai / Natural sciences; Jėzuitai / Jesuits; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslas / Science; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto istorija, išleidžiama jo įkūrimo 430 metą sukakties proga, įsimintina ne tik todėl, kad kartu minime ypač prasmingą istorinę datą - Lietuvos Tūkstantmetį. Joje nemažai naujų duomenų, tyrinėjimų, apibendrinamosios medžiagos, leidžiančios pažvelgti į Vilniaus universiteto istoriją ir atskirų mokslo šaką raidos istoriją šiuolaikiniu žvilgsniu. Svarstomas Vilniaus universiteto istorijos sampratos, jo vientisumo klausimas, interpretacijos, mėginama naujai suvokti universiteto raidos dėsningumus. Įtaigiai apmąstomos istorinės atminties vaizdinių ir sampratų permainos, įvykę ir tebevykstantys požiūrio kaitos procesai, padedantys geriau pažinti ir įvertinti Vilniaus universiteto istoriją visais jo raidos etapais. Istoriografijos ir istorinių atminčių permainos teikia galimybių plačiau pažvelgti į Vilniaus universiteto istorinę atmintį, įvertinant tiek jėzuitų universiteto, tiek lenkiškojo Stepono Batoro universiteto tarpsnius. Išsamiai aptariama Lietuvos atvertis mokslui, krikščioniškosios intelektualinės kultūros prielaidų klostymasis, Vilniaus jėzuitų kolegijos ir akademijos veikla, dėstymo lygis ir principai, universitetas Apšvietos epochoje, Naujųjų amžių filosofijos ir moderniosios gamtotyros dėstymas. Knyga įdomi ne tik istorikams, Vilniaus universiteto studentams ir absolventams, bet ir visiems, kurie domisi Lietuvos mokslo ir kultūros istorija, jos vertinimu Europos kultūros istorijos kontekste, ir kad ji paskatins naujus tyrinėjimus siekiant geriau pažinti ir įvertinti turtingą ir spalvingą Vilniaus universiteto praeitį.

ENThe history of Vilnius University, published on the occasion of the 430th anniversary of its establishment, is memorable not only because of a particularly meaningful historical date – Lithuania’s Millennium. It contains many new data, investigations, generalising material, enabling to have a modern look at the history of Vilnius University and the history of the development of individual branches of science. The book considers the issue of the concept of history of Vilnius University, its integrity, interpretations, and attempts to provide a new perception of the consistent pattern of university’s development. It suggestively reflects the changes in the images and concepts of the historical memory, completed and ongoing processes of attitude shift, which help to better know and evaluate the history of Vilnius University at all stages of its development. Changes of historiography and historical memory provide opportunities to have a wider look at the historical memory of Vilnius University, evaluating the periods of the Jesuit university as well as the Polish university of Stephen Báthory. It exhaustively discusses Lithuania’s openness to science, emergence of the preconditions for the Christian intellectual culture, the activities of Vilnius Jesuit College and Academy, the level and principles of instruction, the University in the Enlightenment Epoch, instruction of the New Age philosophy and modern natural science. The book is interesting not only to historians, students and graduates of Vilnius University, but also to everybody who are interested in Lithuanian history of science and culture, its recognition in the context of European cultural history; it will promote new research seeing to better know and evaluate the rich and colourful past of Vilnius University.

ISBN:
9789955335337 (2010 m.); 9786094591037 (2012 m.)
Parts:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25832
Updated:
2022-01-07 15:33:14
Metrics:
Views: 235
Export: